Rydsgård AIF behöver bidrag för akut renovering

Rydsgårds AIFs klubbhus behöver renoveras.

Rydsgårds AIFs klubbhus behöver renoveras.

RYDSGÅRD. Idrottsföreningen söker bidrag på 400 000 kronor från Skurups kommun eftersom deras klubblokal är i stort behov av renovering.

Klubbhuset vid Granhällans idrottsplats behöver renoveras, och det helst omgående. Roger Svensson, ordförande i Rydsgårds AIF, berättar för Lokaltidningen Ystad att lokalerna renoverades senast på 1980-talet. Det ska då även ha använts fel material på flera ställen.

Det är inte aktuellt med en flytt. Roger Svensson menar att klubbhuset ligger bra vid idrottsplatsen och att lokalerna är bra i övrigt.

– Ett bidrag från kommunen skulle innebära att vi kan göra vid lokalerna och fortsätta vår verksamhet. Det skulle betyda jättemycket, säger han.

Föreningens barn, unga och vuxna vistas regelbundet i lokalerna, så för att undvika potentiella faror och för att lokalerna inte ska försämras ytterligare vill föreningen komma igång med renoveringsarbetet snabbt.

– Det har börjat lukta från källaren och lukten sprider sig upp till de övre våningarna, där bland annat vår kanslist sitter och jobbar, uppger Roger Svensson.

Några av de grejer som måste åtgärdas är den idag otillräckliga ventilationen, och elen som inte är godkänd enligt dagens standard. Det finns en gammal heltäckningsmatta i källaren och på betongväggen har det målats med plastfärg.

Ett alternativ är att Skurups kommun tar över ägandeskapet av lokalerna, i enlighet med ett gammalt avtal som slöts när kommunen överlät lokalerna till föreningen.

– På något sätt måste lokalerna göras tjänliga. I klubbhuset brukar vi anordna olika aktiviteter. Det är känsligt att jobba där som det är nu, säger Roger Svensson.