Återvinning = win-win

IMG_9153

Återvinning har en positiv inverkan på miljön. Intresset för återvinning ökar allt mer. Det märks på återvinningsstationen i Skurup där containrarna för de olika materialen fylls på i en snabb takt.

Återvinningen har precis öppnat och det är redan full aktivitet på Skurups återvinningsstation. Mitt bland containrarna står två guider som vinkar fram de fullastade bilarna.

Foto: Pia-Marie Wehrling

– Ja, det går bra att slänga täcket där, säger Madeleine Nyborg till en kund och pekar på förbränningen.

Återvinningen spelar stor roll för miljön. 99 procent av hushållsavfallet i Sverige blir näring, material eller energi. Vårt avfall börjar ses som en resurs för att skapa nya produkter. Återvinning är bättre än förbränning och ett viktigt steg i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Madeleine Nyborg har jobbat ett halvår på återvinningen i Skurup medan kollegan Torbjörn Jeppson har nio års erfarenhet. Han har märkt ett ökat intresse för återvinning hos Skurupsborna.

-Oh, ja, säger Torbjörn Jeppsson, det är som att folk har vaknat upp. Ingen har missat att vårt levnadssätt påverkar klimatet.  Det har varit ett enormt slit och släng innan, men kanske förändras det nu.

Återvinningen i Skurup är kostnadsfri för privatpersoner och det gör att många kommer ofta. Kanske lite för ofta tycker Torbjörn Jeppsson som tänker på utsläppen som transporterna ger.

-Vissa kommer flera gånger i veckan och lämnar något batteri eller en lampa. Kanske borde de planera lite bättre, Men ibland undrar jag om det inte är en social grej, man vill byta några ord med oss här, säger Torbjörn Jeppsson.

Ibland händer det att människor kommer med djur som man vill slänga i det brännbara avfallet. Det är inte tillåtet utan djur ska skickas till djurkrematoriet. Numera är det också förbjudet att gräva ned smådjur i trädgården.

– Det var någon som kom inkörande med en kanin för ett tag sedan, säger Madeleine Nyborg. 

– Jag förstår att folk undrar vad man ska göra med döda djur. När var tillåtet så grävde de flesta en grop i trädgården. Som mina föräldrars trädgård, där har vi en riktig djurkyrkogård, säger hon.

I containrarna ligger tavlor, böcker och mindre möbler som är både hela och rena. Återvinningsguiderna brukar berätta för kunderna att man kan skänka istället för att slänga. Det står en container för just det ändamålet mitt i området. Men just nu är det ganska tomt, efter en loppis i Lions regi förra helgen.

– Ibland får vi in nästan nya saker, kanske en cykel eller hela bohag. Oftast ligger det en tragedi bakom som att någon har dött. De anhöriga orkar kanske inte alltid ta hand om sakerna utan då blir det att det slängs, säger Torbjörn Jeppsson.

När fina saker slängs vill ibland kunderna hoppa ner i containrarna för att rädda saker. Men det är inte tillåtet. Det händer att folk frågar om varandra när de ser fina sakerna som är på väg att slängas.

Både Torbjörn Jeppsson och Madeleine Nyborg är genuint intresserade av miljöarbete. De känner att deras jobb med återvinningen gör nytta för samhället.

Torbjörn Jeppsson, återvinnningsguide.

– Hela klimatdiskussionen påverkar ju en som person, även utanför jobbet. Men jag ser på mina barn och de diskussioner vi har hemma att de är så mycket klokare än vuxna. Så det finns hopp, säger Torbjörn Jeppsson.

Text och foto: Pia-Marie Wehrling