Jakten på Skurups lucia har börjat

SKURUP. Antalet sökande luciakandidater har blivit färre med åren dock är det fler som vill delta i luciakören. Skurups församling har därför bestämt att inte begränsa antalet platser för att alla som vill sjunga ska få möjlighet att delta i luciakörkonserten den 13 december.

Skurups lucia har funnits i 31 år. I jakten på den blivande lucian hölls audition i två dagar som arrangerades av Lions och Gummifabriken den 13 och 14 oktober.
De olika verksamheterna samarbetar för att bevara luciafirandet.

Åldersgränsen för deltagande är från 14 år och uppåt. I samband med att nya luciakandidater utses har även så kallade luciamammor rekryterats vars uppgifter främst består av administrativa sysslor och körningar.

Skurups luciakandidater presenteras den 27 november. Högst antal röster avgör vem som blir krönt till årets lucia den andra december i Villie kyrka.

Fakta
Luciafirandet som modern tradition fick framfart under 1920-talet i Sverige men själva firandet av den så kallade lucianatten den 13 december är från början en förkristen tradition som inom bondesamhället var associerat med mystiska väsen. Den första Lucia- tävlingen hölls i Stockholm 1927.

Text: Farida Ahmadi Högfeldt

Foto: Skurup.se