Längre restid till flygplatsen

Trafikverket bygger en viltpassage för klövdjur under väg 813. 

Väg 813, som går mellan väg 813 cirkulationsplats Börringe kloster till cirkulationsplats Bjärahus är avstängd mellan den 14 och 24 februari.

Vill man komma fram till flygplatsen får man ta en omväg via väg 816 och väg 108. Trafikverket uppmanar trafikanter att räkna med längre restid, cirka 20 minuter extra om man kommer österifrån och sex minuter om man kommer västerifrån.

Skärmdump från Trafikverkets hemsida den 17 februari 2022.

Skärmdump från Trafikverkets hemsida den 17 februari 2022.

Text: Vendela Källmark