Lokal brottsofferjour nekas mer pengar av kommunen – vill se statistik först

Ulrika Persson, biträdande chef för Individ- och omsorgsförvaltningen i Skurups kommun. Foto: Alva Mårtensson

Ulrika Persson, biträdande chef för Individ- och omsorgsförvaltningen i Skurups kommun, ser positivt på jourens verksamhet i kommunen. Foto: Alva Mårtensson

SKURUP. Freezonen, som erbjuder stöd till brottsutsatta, har ansökt om utökade medel från kommunen. Ansökan avslogs, och kommunen vill nu se fördjupad statistik från verksamheten innan ett nytt beslut om samarbetet kan fattas i höst.

– Jag hoppas att vi finns kvar i oktober, säger jourens verksamhetschef Susanna Udvardi.

Freezonen är en ideell, kombinerad kvinno-, tjej- och brottsofferjour i sydöstra Skåne. Förutom Skurup är jouren även verksam i Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn, och har en nationell stödlinje.

I september 2022 ansökte Freezonen om utökade medel för sin verksamhet i Skurup, då de har svårt att få pengarna att räcka till för att möta efterfrågan från brottsutsatta.

– Vi var nedläggningshotade i somras, säger Susanna Udvardi, verksamhetschef på Freezonen.

Jouren har tidigare haft ettåriga samarbetsavtal med kommunen om 97 000 kronor, så även i år. Pengarna går just nu bland annat till att bekosta ett kansli i Skurup med två och en halv tjänster. Detta kansli står för stödet till alla fem kommuner de är verksamma i.

Enligt Susanna Udvardi sökte 58 personer från Skurup hjälp hos jouren under 2022, varav 44 var kvinnor och flickor/barn. Hon uppger att de årligen lägger ner 200-300 timmar på att hjälpa våldsutsatta i kommunen.  De har även volontärer som jobbar med att svara i jourens stödchatt.

Freezonens ansökan om mer pengar avslogs av kommunen. Förvaltningen efterfrågade istället fördjupad statistik på individnivå från jouren mellan mars och september i år, som ska ligga till grund för ett nytt politiskt beslut i höst om medel till jouren.

Ulrika Persson, biträdande förvaltningschef vid Individ- och omsorgsförvaltningen med ansvar bland annat för kommunens socialtjänst, ser positivt på jourens arbete som ett komplement till socialtjänsten.

– Är det en ideell verksamhet som har en bra verksamhet för våra kommuninvånare så vill vi ju se till så att de får möjlighet att leva vidare. Så det är det vi håller på och undersöka, säger hon.

När den den efterfrågade statistiken samlats in kommer kommunen att utvärdera nyttan av jouren för Skurups invånare, och fatta ett beslut utifrån det i oktober. Antingen kan det leda till att stödet upphör, eller till att man fattar ett nytt, mer långsiktigt beslut om samarbete. Allt beror på hur och om jourens verksamhet gynnar Skurupsbor.

– Så vi står lite vid ett vägskäl nu, säger Ulrika Persson.

Susanna Udvardi från Freezonen menar att de redan försett kommunen med statistik tidigare år, men säger till Skurupsposten att de kommer att samla in den fördjupade statistik som förvaltningen efterfrågar under det kommande året.

– Vi är väldigt glada över att de förstår allvaret i att vi behöver ekonomiskt stöd från alla fem kommuner, inklusive Skurup, säger hon.

Men möjligheten att få till ett nytt samarbetsavtal först om åtta månader skapar ekonomisk osäkerhet hos den redan pressade jouren.

– Jag hoppas att vi finns kvar i oktober, säger Susanna Udvardi.

 

Text och foto: Alva Mårtensson