Misshandel i Skurup i veckan – fler kommuner brister i arbetet mot kvinnovåld

Hälften av kommunerna i undersökningen saknar mätbara mål för arbetet mot våld i nära relationer. Granskningen av kommunernas arbete mot kvinnovåld visar på en fortsatt bristfällig struktur, utan mål och budget. Det är Riksorganisationen Unizon som rankat 168 av 290 kommuner i Kvinnofridsbarometern, den femte granskningen i längden. 

Skurups kommun hamnar på 84:e plats enligt Kvinnofridsbarometern och går i en positiv riktning efter förra mätningen 2021 som placerade Skurup på plats 88:a. Riksorganisationen Unizon som utför granskningen är ett riksförbund som samlar över 130 kvinnojourer och andra jourer som arbetar mot incest och sexuella övergrepp. 

Senast i tisdags kväll ägde en misstänkt misshandel plats i Skurup. Den anmälda mannen i 50-årsåldern ska ha utsatt en kvinna i 40-årsåldern för slag mot ansiktet. 

I huset befann sig en 15-årig pojke som var vittne till händelsen. Brottet rubriceras som hemfridsbrott då mannen ska ha besökt kvinnan hemma utan samtycke. 

– Det mesta våldet som sker, sker i hemmet. Kvinnor ska aldrig känna skam för att anmäla, säger Skurups kommunpolis Niklas Öberg i anknytning till den anmälda misshandeln.

Unizons undersökning har skickats ut till landets alla kommuner och 58 procent av kommunerna har svarat. Kvinnofridsbarometern visar hur kommunerna, trots att lagstiftningar, förordningar och föreskrifter finns, inte följer dessa. Det finns stora brister när det kommer till skydd och stöd i det systematiska arbetet inom kommunerna.

Kommunerna behöver bland annat en fördjupad kunskap, enligt rapporten av Unizon, de behöver tillgängliggöra skyddsbostäder för utsatta samt en kartläggning av våldet som sker. Att kartlägga våldet är en grundläggande faktor för att kunna ge stöd och skydd till utsatta kvinnor och barn, menar mätningen.

Text: Nea Magoo Eriksson