Mitt Skurup: kommunpolitikerna om sina favoritplatser

Skärmavbild 2022-02-18 kl. 11.11.11

SKURUP. I höst är det dags för Skurupsborna att välja vilka som ska styra i kommunen de kommande fyra åren. Skurupsposten har träffat fyra politiker på deras favoritplatser.

I september är val till riksdagen, regionen och kommunen. Miljöpartiet i Skurup har redan meddelat att de inte ställer upp i kommunvalet. De återstående partierna förbereder nu sina valkampanjer och blickar tillbaka på mandatperioden som gått.

 

Sven Åke Strandberg (KV): En symbolisk plats

Vi träffar Sven Åke Strandberg från Kommunens Väl vid korvkiosken på Erikstorget i Skurup. För honom och partiet har Erikstorget blivit en symbolisk plats. Under våren 2018 drev Kommunens Väl en kampanj mot förslaget om att bygga bostäder på grönområdet.

– Det kommer att byggas mycket bostäder i kommunen. Då är detta en bra plats att ha för att bygga en lekpark eller skateboardbana. Något som kommer kommuninvånarna till gagn.

En av de viktigaste frågorna som Kommunens Väl har drivit under den här mandatperioden har varit att Skurup inte ska koppla upp sig till sydvattnet.

– Man behöver inte gå över ån om man har ett fint dricksvatten rakt under fötterna.

Även tryggheten, en bra skola och en bra äldreomsorg är viktig för partiet.

– Har man namnet Kommunens Väl så får man tänka på kommunens väl, säger han.

Se Sven Åke Strandberg berätta om sin favoritplats i klippet ovan.


Fakta: Vilka är egentligen Kommunens Väl?

Kommunens Väl är ett av partierna som ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Skurup. Partiet bildades 1951 och har tidigare funnits i flera kommuner i Skåne. Bland annat i Eslöv, Tomelilla, Kävlinge och Svalöv.

Enligt Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet, är det inte mycket som förenar partierna med samma namn. Fokus ligger på lokalt aktuella frågor och valet av namnet Kommunens Väl är ett sätt att inte placera sig på vänster-högerskalan.


 

Lars Nyström (SD): En rogivande miljö

Lars Nyström, Sverigedemokraternas ordförande i kommunen, har Svaneholms slott som favoritplats i Skurup. Mest gillar han motionsspåret runt sjön som tar en halvtimme att gå. Han flyttade till kommunen 2003 och bor på landet nära Skurup. Innan dess bodde han i Vellinge.

För Lars Nyström är det viktigaste som Sverigedemokraterna har drivit igenom den här mandatperioden att barnen i skolan och förskolan ska få en fritidsförsäkring även utanför skolan.

– Sen har vi drivit igenom väldigt många andra frågor. Men du ville ha en fråga ju.

Under valkampanjen kommer huvudfokus för Sverigedemokraterna i Skurup att vara tryggheten.

– Nu finns det kameraövervakning på järnvägsstationerna, det har vi ställt oss bakom. Sedan har vi även drivit igenom att det ska vara trygghetsvärdar som går runt och övervakar en stor del av dygnet.

Se Lars Nyström berätta om sin favoritplats i klippet ovan.

 

Babak Rahimi (V): Ett område för alla

Regnet hänger i luften vid Svaneholms slott. Babak Rahimi föreslår att vi tar intervjun inne i slottets restaurang, mellan de dukade borden.

Babak Rahimi har många minnen från Svaneholms slott. Det han gillar särskilt med platsen är att allt är gratis och att vem som helst kan komma hit, oavsett ekonomisk och social bakgrund.

– Från att ha varit ett ställe där adeln vistades och skyddade sig från omvärlden har det blivit ett område som är tillgängligt för alla, säger Babak Rahimi.

En fråga som Vänsterpartiet i Skurup har drivit igenom de senaste åren är att överklaga beslutet om slöjförbud som lades fram av Sverigedemokraterna 2019.

– Sedan har vi jobbat mycket med HBTQ-frågor, hedersvåldsfrågor och att förbättra situationen för de som jobbar i kommunala verksamheter.

Den viktigaste frågan för Babak Rahimi och Vänsterpartiet inför nästa mandatperiod är frågan om skolan och utbildningen.

Se Babak Rahimi berätta om sin favoritplats i klippet ovan.

 

Lena Axelsson (S): Mitt paradis på jorden

På den lilla ön i Borgarsjön norr om Skurup har Lena Axelsson ägnat mycket tid, både själv och med barnen. Här vigdes hennes äldsta son.

Från och med den 28 februari får Skurup med största sannolikhet en ny kompletteringsbudget, framtagen av en mittenkoalition som Socialdemokraterna ingår i. Enligt Lena Axelsson kommer fokus ligga på välfärdsfrågor.

– Barnen och skolan, äldrevården, kulturen och hållbarhetsfrågor är viktiga för oss, säger hon.

Inför kommande mandatperiod blir barnfrågan viktigast för Lena Axelsson och Socialdemokraterna.

– Den bästa biljetten för ett bra vuxenliv är en bra skola. Sedan spelar också föräldrarollen in. Det kan vara att föräldrarna har ett bra jobb och skulle de bli sjuka ska man också kunna hjälpa dem på rätt väg för att få en bra stabilitet under uppväxten. Äldreperspektivet är också väldigt viktigt för oss.

Se Lena Axelsson berätta om sin favoritplats i klippet ovan.

 

Skurupsposten har sökt politiker från de övriga partierna i kommunfullmäktige som inte har haft möjlighet att medverka.

 

TEXT: Jenny Martorell, Klara Thörn, Florian Falk.

FOTO: Jenny Martorell, Klara Thörn, Florian Falk.