Nära 1,36 miljoner i lärarlönelyft till Skurups kommun

Skurups kommun har begärt nära 1,36 miljoner kronor i statsbidrag för lärarlönelyft i år, fördelat mellan 66 lärare. Förra läsåret beviljades kommunen hela summan de begärt, vilket var strax under 1,5 miljoner kronor. Minskningen beror på att kommunen sökt för fem färre pedagoger jämfört med förra året.

Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef i Skurups skol- och utbildningsförvaltning, berättar att läraren ska ha vana och erkänt goda undervisningsmetoder.

[Den som får lönelyftet är] en lärare som är väldigt bra i sin undervisning, men som även delar med sig till sina kollegor och är yrkesskicklig, säger hon.

Huvudmannen, i detta fall kommunen, avgör vilka lärare som ska få löneökningen och hur de utses. Skolverket bestämmer summan som kan begäras ut av huvudmannen baserat på elevantal.

Lärarlönelyftet infördes av regeringen som ett riktat statsbidrag 2016 för att göra yrket mer attraktivt och belöna bra lärare. Detta skulle bidra till att vända den dåvarande negativa resultatutvecklingen i Pisa-undersökningarna (som sedan vände mellan 2015-2018).

Text och foto: Alva Mårtensson