Pandemin kan ha lett till färre löss

Nationellt har apoteksbranschen noterat att försäljningen av lusmedel gått ner med cirka 17 procent sedan pandemiutbrottet.

Nationellt har apoteksbranschen noterat att försäljningen av lusmedel gått ner med cirka 17 procent sedan pandemiutbrottet.

 ”Sen pandemirestriktionerna blivit hårdare har vi inte haft huvudlöss. Men om det beror på pandemin kan jag inte säga”, säger skolsköterskan Yvonne Munck.

Under lördagen kunde SVT rapportera att apoteken nationellt sålt mindre lusmedel under pandemin än normalt. Även de skolsköterskor som SVT var i kontakt med berättade att de inte sett några större utbrott av löss sedan pandemistarten.

Den nationella trenden verkar även gå att se i Skurups skolor.  Ann-Charlotte Mårtensson, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska i Skurup och skolsköterska vid Mölleskolan, har inte hört om några större lusproblem den senaste tiden. Men hon poängterar även att hon inte nödvändigtvis får höra om alla fall av huvudlöss som uppdagas.

Även hennes kollega Yvonne Munck, skolsköterska vid Mariaskolan och årskurs fyra till sex vid Prästamosseskolan, har noterat färre utbrott av huvudlöss.

— Sen pandemirestriktionerna blivit hårdare har vi inte haft huvudlöss. Men om det beror på pandemin kan jag inte säga.

Yohannes Girmay blev ny apotekare vid Apoteksgruppen i Skurup i augusti. Han har noterat att få kunder frågat efter lusmedel men säger att han inte vet om det här utgör en förändring gentemot tidigare år eller inte.

Apoteket är en annan av de aktörer som erbjuder apotekstjänster i Skurup. De ger inte ut försäljningsinformation från specifika apotek men konstaterar att apoteksbranschen som helhet sedan pandemiutbrottet sett en nedgång i försäljningen av lusmedel på cirka 17 procent.

Skurupsposten kunde inte nå Kronans Apotek för en kommentar.

Avlusningsdagarna:
- Avlusningskampanjen Avlusningsdagarna gick av stapeln 5 -- 7 februari i år.
- Kampanjen ordnas av företaget LusFri och riktar sig till skolor. Deltagandet är frivilligt.
- Under kampanjen delar skolsköterskor i de skolor som deltar ut information om huvudlöss samt uppmanar föräldrar att kontrollera sina och sina barns hår.
- Syftet med kampanjen är att minska risken för lusepidemier.

Text och bild: Patricia Torvalds