Skurups äldre har fått den första sprutan

Vaccination i Region Skåne

Boende och personal på Skurups äldreboenden har fått en första dos vaccin mot coronaviruset. Inga allergiska reaktioner eller biverkningar har rapporterats. Det enda orosmolnet är att vaccinet inte ska komma i tid.  

Vaccineringen mot coronaviruset har påbörjats runt om i Skåne. Först ut att vaccineras i Skurup var personal och boende på ålderdomshemmen. Nu har nästan hela gruppen fått sin första dos av vaccinet och dos kommer ges innan den 18:de februari. 

Undantaget är ett tiotal personer som var sjuka eller valde att avstå vid det förra vaccinationstillfället. De som vill får istället sin första dos de kommande två veckorna. 

75 procent av de anställda inom vård och omsorg i Skurup har sagt att de vill ha vaccinet. Elisabeth Svensson, sjuksköterska och medicinskt ansvarig för vaccineringen i Skurups kommun, berättar att de jobbar med att ge information till de anställda för att öka den siffran. Elisabeth Svensson tror att fler kommer vilja ta vaccinet. 

– De flesta som inte vill ta vaccinet säger att de är oroliga för biverkningar, jag tror det är så att ingen vill vara först. 

Än så länge har det inte rapporterats in några fall av allergiska reaktioner eller allvarliga biverkningar efter vaccineringen i Skurup. 

– Det är ju ett nytt vaccin, så vad som kan hända längre fram kan vi ju inte säga något om. Men det vi ser nu är att det är som vid en vanlig influensa vaccination, säger Elisabeth Svensson.

Även de som har hemsjukvård som inte kan ta sig till en vårdcentral har fått en första dos av vaccinet. Näst på tur är övriga inom hemtjänsten och LSS och hur snabbt det kan komma igång beror på hur mycket vaccin som tilldelas kommunen. 

Efter problem hos vaccintillverkare har Sverige fått färre antal doser än vad sjukvården räknat med och det kan bidra till en mer utdragen process. 

– Oron är ju hela tiden att vi inte ska få vaccin. Vi vill inte ha fler som insjuknar. Men vi har alla instanser redo och är klara att anpassa oss, säger Elisabeth Svensson. 


Text: Kajsa Sörman
Foto: Bengt Flemark

Vaccinationsplan region Skåne:
Fas 1 i januari och februari
Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst med omvårdnadsbehov. Personal inom äldreomsorgen som arbetar nära boende och omsorgstagare enligt ovan. Hushållskontakter - vuxna som lever tillsammans med personer som har omsorg i hemmet enligt ovan. Prioriterad vårdpersonal inom akutsjukvården (tillfälligt pausad). 
Fas 2 i februari och mars
Personer som är 65 år eller äldre. Vuxna personer som får stöd enligt LSS eller har personlig assistans. Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Personer som har ett särskilt medicinskt tillstånd eller bor med någon som har det. Till exempel om personen har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation. 
Fas 3 i februari och mars
Personer som är 60-64 år. Personer som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska smittspridningen, till exempel de som har en demenssjukdom. Personer som är 18–59 år och tillhör en riskgrupp. Till exempel kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom. 
Fas 4 när vaccinationen av prioriterade grupper är färdig
Invånare i Skåne mellan 18-69 år som inte tillhör en riskgrupp.