Storslagna ambitioner för bostadsbyggande i Skurup

Skurups kommun ska bli 18 000 invånare år 2035 och för att nå dit sätts återigen ambitiösa mål för bostadsbyggandet i en ny översiktsplan. Byggbehovet: 100 bostäder om året i 14 år. Nicklas Olsson (M) är däremot inte orolig för att målet är för ambitiöst.

Ambitionen att bygga hela 1500 bostäder till år 2035 går inte att tolka på annat vis än att det rör sig om en högtflygande målsättning. I synnerhet med tanke på att målet som sattes i den senaste översiktsplanen 2009: att 1900 bostäder skulle byggas enbart uppnåddes till 12 procent, 235 bostäder byggdes.

Samhällsbyggnadsberedningens ordförande Nicklas Olsson (M) är däremot inte orolig för att målet med 1500 bostäder är orealistiskt.

Nicklas Olsson (M) är ordförande i samhällsbyggnadsberedningen men ansvar för översiktsplanen

Nicklas Olsson (M) är ordförande i samhällsbyggnadsberedningen men ansvar för översiktsplanen.

”Viktigt att nämna angående byggda bostäder är att under de senaste tre åren har det byggts väldigt mycket och byggnation ska påbörjas eller håller på att färdigställas för cirka 500 bostäder, Folkhögskolan, Flintebro, Askliden, Macklean, Västeräng, Rydsgårds station och OBOS-området i Rydsgård”, skriver Nicklas Olsson (M) i ett mail till Skurupsposten.

Han skriver vidare i mailet att han tror att det kommer att ha byggts cirka 1500 bostäder år 2035 med förutsättningen att befolkningen fortsätter att öka i samma takt som idag.

Syftet med översiktsplanen är att beskriva kommunens intentioner till utveckling på kort och lång sikt. Den ska redovisa användningen av mark-och vattenförhållanden.

Dokumentet kommer vara ett av kommunens viktigaste
strategiska styrdokument och kommer agera vägvisare för många kommunala beslut.

Översiktsplanen har arbetats med sedan 2018 och befinner sig nu i samrådsfasen som innebär att alla som bor och verkar i kommunen får chansen att lämna synpunkter på det liggande förslaget i ett öppet möte som ska äga rum den 18 februari. Planen förväntas antas senare i år.

Text: Anton Johansson
Foto: Moderaterna i Skurup