Restaurang Rutger måste restaurera

SKURUP. En livsmedelsinspektör från kommunen kunde under sitt besök konstatera att Restaurang Rutgers kök är i behov av renovering. 

Bland annat spruckna ytor, rostangrepp och misstänkt svartmögel noterades i lokalen, skriver Ystads Allehanda. När ett kök är slitet går det inte att hålla rent på samma sätt vilket innebär att det är svårare att hålla den hygieniska standard som eftersträvas. Behovet av att rusta upp Restaurang Rutgers lokaler har uppmärksammats av livsmedelsinspektionen sedan 2021. 

Men eftersom problemen inte har varit akuta har de skjutits upp. Myndighetsenheten för miljö och bygg kräver en skriftlig underhållsplan med åtgärder senast den första november i år. 

Text och bild: Olivia Cronholm