Resvanor i Skurups kommun

Under hösten granskas skåningarnas vardagsresor ordentligt. Syftet är att skapa bättre förutsättningar att resa smidigt.

I den största undersökningen någonsin har 113 000 människor blivit slumpvis utvalda att svara på en enkät, som som ska ge en bild av skåningars resvanor.

Bakom undersökningen ligger Region Skåne, Trafikverket samt alla Skånes kommuner.

Skurupsposten har tagit reda på hur skurupsbornas resvanor ser ut. Häng med!

Text: Elle Kari Karlsson
Foto: Elle Kari Karlsson
Reporter: Axel Lundström