Samtal om psykisk hälsa ska främja välmåendet i kommunen

Psykisk ohälsa för ungdomar ökar. Nu satsar Skurups kommun på samtal för att främja psykiskt välmående (obs: arrangerad bild).

Psykisk ohälsa bland ungdomar ökar. Nu satsar Skurups kommun på samtal för att främja psykiskt välmående (obs: arrangerad bild).

SKURUP. Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar i Sverige. Detta är något som märks av även i Skurup. I höst bjuder kommunen in till samtal för att invånarna ska kunna påverka insatser för att stärka människors psykiska hälsa.

Skurups kommun väljer i höst att satsa på samtal där invånarna själva har möjlighet att påverka insatser och metoder för att stärka människors psykiska hälsa. Man har som förhoppning att nå flera olika grupper i kommunen.

– Vi vill gärna ha en målgruppsbredd där ett samtal mellan olika generationer ska föras. Här vill vi att bredden ska bidra till en ökad kunskap för vilka insatser som krävs för varje specifik målgrupp, säger Karolin Johansson, hållbarhetssamordnare på Skurups kommun.

Samtalen planeras att hållas i november men än så länge är inga datum fastställda. I dagsläget har kommunen haft kontakt med både aktivitetshuset Pomona och elevhälsan.

– Både aktivitetshuset Pomona och elevhälsan har uttryckt vad de helst hade velat se för metoder och insatser. Dessa samtal har även gett oss en inblick kring att det finns ett intresse och en efterfråga för dessa samtal, säger Karolin Johansson.

Det viktigaste för kommunen är att så många som möjligt ska delta i samtalen. Som marknadsföringsstrategi används kanaler som pressmeddelanden, sociala medier samt kommunens tidning. När det kommer till att locka barn och ungdomar till samtalen tror Karolin Johansson att mycket hänger på elevhälsan. Här är det också viktigt med en god insyn i varför den psykiska ohälsan hos unga har ökat.

– Jag tror att ökningen beror på flera olika faktorer. Bland annat mobilt överanvändande samt att skolstressen och otryggheten har ökat. När man kollar på statistiken för Skurup ser man att både skolstressen och nättrakasserier ökat. Dock inte hos pojkar i gymnasiet som faktiskt ligger lägre än regionsnittet, säger Karolin Johansson.

Att bjuda in invånarna till ett samtal om dessa frågor är nytt för i år. Inspirationen till projektet är hämtat från ett liknande initiativ i Svedala.

– Det var min kollega som tidigare jobbat för Svedala kommun som kom med förslaget. De hade haft något liknande där och som jag förstod det hade resultatet varit lyckat, säger Karolin Johansson.

Samtalen är initierade av Skåneveckan för psykisk hälsa som mellan 8-14 oktober kommer ha evenemang i grannkommuner som Ystad och Trelleborg.

 

Text: Max Holmgren
Foto: Max Holmgren