SD-förslag om begränsad möjlighet till CSN-lån väcker kritik

SKURUP. I en motion till riksdagen föreslår sverigedemokraten, Tobias Andersson, att riksdagen ska ta ställning för att begränsa möjligheten för att ta CSN-lån för studier på folkhögskola. Man menar att arbetsmarknaden efterfrågar inte de utbildningar som folkhögskolorna erbjuder. Skurups folkhögskola är negativa till motionen.

Tobias Andersson (SD) menar att unga som står utanför arbetsmarknaden väljer bort möjligheter att läsa på komvux, yrkeshögskoleutbildningar och universitetskurser, för att istället belåna sig för utbildning som inte leder till arbete.

Tobias Andersson (SD) uttrycker också i sin motion att det statliga skattestöd som ges till folkhögskolorna bör ses över i grunden.

Mats Billberg Johansson, ordförande för Skurups folkhögskolas förening, är kritisk till förslaget.

Mats Billberg Johansson, ordförande för Skurups folkhögskolas förening. Foto: Privat

Mats Billberg Johansson, ordförande för Skurups folkhögskolas förening. Foto: Privat

– Jag är inte förvånad att sverigedemokraterna lägger den här typen av motion. Dom förstår inte riktigt det mänskliga behovet att få utlopp för sin kreativitet, säger Mats Billberg Johansson till Skurupsposten.

Mats Billberg Johansson menar att Skurups folkhögskola erbjuder utbildningar som skickar deltagare rakt ut till arbetslivet, som journalistutbildningen och den nystartade filmarbetarlinjen bland andra. Men trycker också på att det finns andra värden i folkhögskolestudier.

– Allting i livet handlar inte om att skaffa sig inkomster. Vissa saker ska man vara beredd att lägga pengar på som att ge människor chansen att få utlopp för sin kreativitet, säger Mats.

Så här är villkoren för CSN-lån för folkhögskolestudier:
Stuiemedel och studielån har man rätt till om man är registrerad på en godkänd utbildning av CSN.
- Hur mycket studiemedel och studielån man har rätt till baseras på i vilken takt man studerar (100, 75 och 50 procent)
- Hur många veckor man studerar
- Hur stor inkomst man har (gäller inte 2020 eftersom fribeloppet är tillfälligt borttaget på grund av coronapandemin)
För studier på heltid under en vecka har studenten rätt till 828 kronor i bidrag och 1 904 kronor i lån.
Räntan på studielånet ligger på 0,05 procent 2021.

Källa: CSN.se

Text: Robert Forsell