Sverigedemokraterna Skånes vision – Länet ska bli energirikt med kärnkraft

Sverigedemokraterna Skåne har lagt fram en motion för att driva frågan om nästa generations kärnkraft och att säkra Skånes energibehov. Bland de undertecknande finns Lars Nyström (SD) från Skurups kommunstyrelse.

I 50 år har frågan om kärnkraft varit en vattendelare för Sveriges befolkning och politik. I dagsläget ligger ett regeringsbeslut som förhindrar nyutveckling av kärnkraften.

I veckan lade Sverigedemokraterna Skåne fram en motion till regionfullmäktige. Man vill aktivt driva frågan om att regeringen ska se över lagstiftningen mot kärnkraft, samt ge Vattenfall i uppdrag att planera och utreda nybyggnation av nästa generationens reaktorer.

En av författarna till motionen är Lars Nyström som är Skurups andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Han är även andre vice ordförande i Skurups Elverk AB men poängterar att de rollerna och hans involvering i motionen är separata.

– Jag jobbar till en viss del inom elbranschen i mitt civila jobb utanför politiken, så även därifrån har jag ju en del kunskap, berättar Lars Nyström när vi möts på hans kontor

Anledningen till motionen är att man ser en energibrist i Skåne som driver upp kostnader för el, vilket kan komma att påverka näringslivet regionalt.

– Vi har ju ett behov av billig energi, och säker energi, visst vi har energi i Skåne men den är betydligt dyrare än i Norrland, berättar Lars Nyström.

I kundkrafts mätningar från slutet av förra året noterade man att norrlands elpriser i november låg på 6,5 öre/kWh, samma månad låg de sydligare elområdena 3 och 4 på 23,6 öre/kWh respektive 34,6 öre/kWh i snitt.

Så kallade Small Modular Reactors (SMR) är nästa generationens reaktor som forskas på idag, med inbyggd säkerhet mot härdsmältor och som är betydligt mindre än de vi har i nuläget. Både Moderaternas och Liberalernas partiledare är positiva till den nya tekniken men något formellt stöd bakom motionen har man inte säkrat tror Lars Nyström. Men andra är skeptiska till utvecklingen, inklusive miljöminister Per Bolund (MP).

– Det är ju inte någon teknik som skulle lösa några problem i närtid. Det finns ju inga företagare som blir glada av att höra att det skulle finnas el någon gång på 2030-talet, sa Per Bolund till TT i en artikel från den 15 februari.

Tanken är att starta processen med att se över lagstiftningen så att den kan vara förberedd tills när tekniken kan vara klar, vilket Lars Nyström hoppas är tidigare än 2030 eftersom tekniken forskas på i flera länder.

En annan aspekt i debatten är miljöfrågan. Sverige har som mål att vara helt självförsörjande på förnyelsebar energi tills 2040. I motionen poängterar man dock att dessa väderberoende energikällor också bidrar med instabilitet i elförsörjningen. Lars Nyström förklarar att man i första hand vill se en säkrare marknad för kritiska sektorer så som sjukvården, men även för transportsektorns omställning till eldrift.

– Vi ser i första hand att vi vill ha en säker försörjning i Skåne, nu när det varit kallt så är det ofta vindstilla eller blåser lite och då står vindkraftverken stilla. Och under vinterhalvåret är inte solen uppe så mycket och då får vi lite solenergi, förklarar Lars Nyström.

Under vinterhalvåret när det varit som kallast så har Sverige importerat energi från bland annat Polen som exporterar kolkraft, att Sverige har haft det olje-eldande Karlshamnsverket i drift ses också som negativt ur miljösynpunkt i motionen.

– Om man tänker på miljödebatten så kanske man får ställa ett kärnkraftverk gentemot kolkraftverk, vi ser ju hur mycket koldioxid ett kolkraftverk spiller ut i atmosfären långsiktigt, svarar Lars Nyström (SD).

Enligt en debatt-artikel i DN skriven av Naturskyddsföreningen och föreningen ”100 procent förnybart” så ökar Sveriges export av förnybar energi till grannländer. Samtidigt minskar våran import av fossil energi från exempelvis Polen och egen energi-produktion från fossila bränslen.

Vart framtidens kärnkraftverk skulle kunna komma att placeras går inte att säga. Dagens kärnkraftverk ligger nära vatten för kylning men om det skulle bli aktuellt att bygga i närheten av Skurup får experter avgöra.

– Sedan givetvis så ska man ju lyssna av de närboende när man väljer en placering och se till deras inställning, kommenterar Lars Nyström avslutningsvis.

Text och bild: Pontus Jensen Karlsson