SFI blir kvar på Nils Holgerssongymnasiet

HL inne

SKURUP. SFI-undervisningen på Nils Holgerssongymnasiet blir kvar, men skolan kan snart inte ta emot fler elever.

Enligt Håkan Liljeqvist, rektor på Nils Holgerssongymnasiet, så kommer SFI-undervisningen på gymnasiet att stanna. Han känner inte till några planer på att flytta undervisningen till Skurups folkhögskola, men berättar att han gärna ser folkhögskolan som ett komplement till Nils Holgerssongymnasiet.

– Vi har ungefär hundra elever på SFI-utbildningen och fler tillkommer varje vecka, berättar Håkan Liljeqvist.

Enligt Håkan Liljeqvist så fungerar utbildningen bra i nuläget, men elevantalet som skolan klarar av är just runt hundra.

– Vi kommer att behöva rekrytera fler lärare snart, säger Håkan Liljeqvist. Störst behov finns för lärare i svenska som även behärskar arabiska och de afganska språken dari och pashto.

Text och video: Marcus Eklund, K.A Lindergård
Foto: K.A Lindergård