Självmord bland asylsökande ungdomar har ökat i Sverige

Den senaste månaden har Sverige skakats av flera självmord bland asylsökande runt om i landet.  Sveriges politiker har nu reagerat och socialutskottet i riksdagen planerar ett möte tillsammans med Socialstyrelsens företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting, Gabriel Wikström (S), för att diskutera vilka insatser som behövs. 

 Över 40 000 afghaner sökte asyl i Sverige under 2015/2016 varav drygt hälften var ensamkommande barn. Ungefär en tredjedel av dessa har i år fått nej.

Många asylsökande befinner sig för tillfället mitt i en asylprocess. Det är en period som innebär mycket oro och stress.

– De vet inte vad som väntar dem, säger Mahboba Madadi, som är ordförande för de Ensamkommandes förbund till SVT.

Det finns ingen sammanställd statistik om hur många ensamkommande som har tagit sina liv eller som ska ha planerat självmord. För tillfället är det inte en skyldighet för boendena och kommunerna att rapportera om självmordsförsök.

På HVB-hemmet Trampolinen i Skurup har personalen blivit mer uppmärksamma efter den senaste tidens händelser.

– Vi har också blivit påverkade av det som har hänt och man vill ju inte att det ska ske här. Det finns även en oro bland våra ungdomar då vissa har blivit åldersuppskrivna och andra som har fått utvisningsbesked, säger Ann-Marie Klug, boendestödjare på Trampolinen.

Trampolinen jobbar med handledning och har kontakt med BUP samt kuratorer. Asylsökande på boendet erbjuds möjligheten att få tala med någon men alla är inte öppna för samtal.

–  Sveriges HVB-hem bör jobba mer likartat. Det finns skillnader i sättet att jobba i olika kommuner. Jag skulle vilja att det fanns fler nationella riktlinjer för hur vi ska jobba eftersom det ser väldigt olika ut i kommunerna, säger Ann-Marie Klug.

Text: Farida Ahmadi Högfeldt
Foto: Arkiv