Skrivterapi för att läka trauma

Skriva

Ystad. Kvinno- och brottsofferjouren Freezonen, i Ystad erbjuder just nu en skrivarkurs som hjälp att bearbeta trauman.

På ett trångt café nedanför Freezonens kontor sitter Emelie Hill Dittmer och tittar på människorna som rör sig utanför fönstret. På bordet ligger två kakor; en liten till henne själv och en större, inlindad i servetter, att ta hem till sin son. Hon förbereder sig inför kvällens workshop i ”Skrivandet som helande verktyg”, under Freezonens regi. Emelie är journalist i grunden och arbetar nu som skrivpedagog på Österlens folkhögskola där hon håller i kursen ”Läkande skrivande”. Hon har egen erfarenhet av otrygga relationer och själv har själv använt sig av skrivandet för att bearbeta och förstå sin egen bakgrund.

Emelie Hill Dittmer jobbar fortfarande som frilansjournalist även om detta inte längre är hennes huvudsakliga sysselsättning. Hon började utforska det läkande skrivandet i grupp i England för fem år sedan, men det var först en tid senare, då hennes mamma hastigt gick bort, som hon valde att följa denna väg med full kraft.

Min mamma var en kvinna som aldrig vågade söka hjälp från Kvinnojouren. Så när jag går in i Freezonens rum så berör jag mitt allra innersta.

Emelie Hill Dittmer behövde återerövra sin egen röst för att kunna vägleda andra och på så vis använda sina erfarenheter till något värdefullt för fler.

Hon lyfter en intressant metod, där en övar sig i att byta perspektiv från dagboks-jaget, till ett fiktivt jag. Denna och många andra övningar ska hjälpa skribenten att skapa perspektiv och detaljerat återberätta vad som hänt.

Hennes arbete bygger på metoden ”Write Your Self-metoden”, som är en global skrivrörelse, och ursprungligen kallat ”Skriv Dig Själv”, ett program där skribenten steg för steg arbetar sig igenom egna trauman för att återerövra sin berättelse. Write Your Self-metoden grundar sig på den forskning som har gjorts i området, främst i USA, där James W Pennebaker, professor i socialpsykologi, är en förgrundsgestalt. Skrivande som helande verktyg syftar till att skapa en helhet och överblick över sin historia.

Det är så viktigt att ta sig själv på allvar, och bli sedd och bekräftad i detta. Det uppstår något magiskt när vi skriver ner det vi varit med om, på något sätt är det som att orden kan befria oss och när vi inte längre tillåter andra att tala för vår upplevelse, säger Emelie Hill Dittmer.

Kvinno- tjej- och brottsofferjouren Freezonen erbjuder denna kurs för de som kommit ur en destruktiv situation, och är redo att närma dig det som hänt. Den läkande skrivprocessen sträcker sig över nio veckor, i just detta sammanhang, medan kursen på Österlens folkhögskola sträcker sig över en termin. Förhoppningen är ett hållbart skrivande, där kursdeltagaren med hjälp av de nya verktygen fortsätter utforska skrivandet på egen hand. Fokus ligger hela tiden på deltagarnas egna mående, inte på prestationen i att skriva bra texter. Under kursen går en tillbaka till sina texter gång på gång, för att upptäcka nya detaljer, reflektioner och insikter, säger Emelie Hill Dittmer, och förtydligar att trauma är något väldigt personligt som bara en själv har rätt att definiera.

Vi behöver inte ens prata om det specifika traumat, men det finns en poäng med att namnge det en bär på, det gör ont att närma sig smärtsamma detaljer från det man varit med om, därför går vi långsamt fram, fortsätter hon.

För att vara med i denna kurs kontaktar en Freezonen, så får personal där hjälpa en vidare till Emelie. För att deltagandet ska bli en positiv erfarenhet krävs det att en redan arbetat en del med sig själv, då Write Your Self-vägledaren inte ersätter psykolog eller kurator. Befinner en sig mitt i traumat bör en få professionell hjälp innan en vänder sig till skrivkursen.

Män kan lätt bli en bortglömd grupp när det handlar om våld i nära relationer, men Emelie har haft en del män på sina workshops. Det känns jätteviktigt, säger hon, och betonar att våld och dysfunktion kan förekomma i alla nära relationer, hur de än ser ut.

Att skriva sig själv är en lång process som kräver fokus, och i detta arbete skapar vi en sammanhängande, genomtänkt och personlig berättelse. Vi känner oss helare istället för maktlösa. Min erfarenhet är att deltagarna mår mycket bättre av kursen.

 

Emelie - Write Your Self workshop

Skrivpedagog Emelie Hill Dittmer möter sina deltagare i ordens helande kraft. Foto: Rikard Österlund

 

 

Vad är freezonen? 

En kvinno-tjej, och brottsofferjour som erbjuder hjälp och stöd till dig som upplever rädsla i nära relationer. Jouren jobbar på flera fronter med att utbilda och förebygga våld, samt med att fånga upp de drabbade. 


Den 25:e november är det 20 år sedan FN:s generalförsamling instiftade en internationell dag mot våld mot kvinnor. Freezonen uppmärksammar denna dag med att släppa boken Mitt liv mina val, som riktar sig till skolor och handlar om hur det är att vara utsatt för hedersvåld. Tid och plats för boksläppet annonseras inom kort på Freezonens hemsida.

För dig som utövar våld och har svårt att kontrollera dina känslor finns hjälp att få, till exempel nationella mansjouren, telefon 08-30 30 30.

 

 

 

Text: Matilda Lindergård