Skurups företag mer jämställda än bolagen på Stockholmsbörsen

SKURUP. Enligt en rapport från stiftelsen Allbright blir företagen på Stockholmsbörsen allt mer jämställda. Skurupspostens kartläggning av kommunens näringsliv visar dock att Skurup är steget före.

De svenska börsnoterade företagen har de senaste åren haft en ökande andel kvinnor i företagsledningen. Det visar en rapport som stiftelsen Allbright publicerar varje år. I denna kartläggs hur många män respektive kvinnor som sitter i börsnoterade företags ledningsgrupper. Andelen kvinnor är i 2018 års rapport 23 procent.

Näringslivet i Skurup ligger dock steget före. Skurupspostens kartläggning av företag i kommunen med tio eller fler anställda visar på att andelen kvinnor i företagsledningen är 29 procent. Flera procentenheter högre än för börsbolagen.Särskilt vad gäller antalet kvinnliga vd:ar sticker Skurup ut. Här innehas 19 procent av vd-positionen av kvinnor. För börsen är motsvarande siffra 9 procent.

Bildtext: Andelen män/kvinnor angivet i procent. Kategorin ”Börsen” anger snittet för bolag på Stockholmsbörsen. Kategorin ”Skurup” anger snittet för företag i Skurups kommun med tio eller fler anställda. Källa: Allbrightrapporten 2018, egen statistik.

Bildtext: Andelen män/kvinnor angivet i procent. Kategorin ”Börsen” anger snittet för bolag på Stockholmsbörsen. Kategorin ”Skurup” anger snittet för företag i Skurups kommun med tio eller fler anställda.
Källa: Allbrightrapporten 2018, egen statistik.

Trots de positiva siffrorna ställer kommunen inga direkta krav på företagen som är verksamma här.

– Vi har inga synpunkter på enskilda näringsidkare. Kan de påvisa att de har en etableringsplan som vi tror på och att de kan följa sina åtaganden så gör vi ingen värdering sen i det enskilda företaget, säger Henrik Lundblad, näringslivsstrateg i Skurups kommun.

Inga börsnoterade företag har kontor i Skurups kommun. Men det visar sig att företagen i Skurups kommun är bättre än börsbolagen. Här är representationen jämnare fördelad än för börsbolagen. Tvärtemot vad som brukar antas.

– Jag är ganska övertygad om att man skulle se färre kvinnor. Vi ser att storbolagen är bäst när det kommer till kvinnor i ledningsgrupperna. Och de är ju under luppen på ett helt annat sätt än framför allt då bolag som inte är på börsen. Så att jag är ganska övertygad om att det ser bättre ut på börsen än vad det gör i svenskt näringsliv, säger Amanda Lundeteg, vd och talesperson för Allbright,

Med 29 procent kvinnor i företagsledningen visar siffrorna för Skurups kommun att mycket återstår innan representationen kan ses som jämställd. Inte heller alla företag i kommunen jobbar aktivt med att få en mer jämställd företagsledning.

– Det finns vissa som inte förstår vikten av det eller reflekterar över det. Och sen finns det vissa som jobbar väldigt aktivt med det, säger Henrik Lundblad.

På Stockholmsbörsen tenderar mer nyetablerade bolag ha en jämnare könsfördelning i ledningsgruppen än äldre bolag.

– Förmodligen har de ett mer modernt tänk. Det är de här gamla elefanterna som har varit på börsen länge som tenderar att dra ned på snittet. säger Amanda Lundeteg.

Skurupsposten kan dock inte se en liknande trend i Skurups kommun. Men Henrik Lundblad understryker vikten av att jobba aktivt med att skapa jämställda företag.

– Jag tror att jämställdhet och mångfald är allmänt viktigt ur ett företagsperspektiv. Det är min absoluta uppfattning, säger Henrik Lundblad.

Samtidigt är 29 procent kvinnor i företagsledningen långt från en hög siffra. Enligt Amanda Lundeteg uppvisar börsbolagen en jämnare könsfördelning i företagsledningen om samma sak syns i styrelsen. Men det är lättare att göra rätt från början än att lära en gammal hund att sitta.

Amanda Lundeteg, vd och talesperson för Allbright. Foto: Linnéa Jonasson/Appendix.

Amanda Lundeteg, vd och talesperson för Allbright.
Foto: Linnéa Jonasson/Appendix.

– Det första är att försöka få in jämställdhetstänket i bolagets DNA. Då är det mycket enklare än om man ska försöka ställa om från ett ojämställt bolag till ett jämställt bolag. Det handlar om att göra rätt från början, säger Amanda Lundeteg.

– Det andra är att man kartlägger representationen i bolaget och satsar på utbildning för medarbetare och chefer, för att få en arbetsplats där alla känner sig välkomna och där kvinnor vill stanna, fortsätter hon.

Företagen i Skurups kommun verkar dock ha en annan syn på saken. Här ser man problemet att hitta personer med rätt kompetens att anställa som den största utmaningen.

– Vi har en enorm brist på resurser och det är en kompetensbrist i nästan alla branscher. Då är det viktigt att de funderar på hur de kan vara mer intressanta också för dem som normalt sett inte söker sig till yrket, säger Henrik Lundblad.

Siffrorna för Skurups kommun är bra. Fler personer i arbete ger fler kvinnor i arbetslivet. Men Skurups kommun arbetar inte aktivt för att förbättra siffrorna. Och det kan skapa problem. Särskilt om konjunkturläget ändras till det sämre.

– Vi har ju sett de här myrstegen de senaste sju åren som vi har gjort rapporten. Så förhoppningsvis fortsätter trenden. Det som skulle kunna bromsa upp är om vi går in i en lågkonjunktur. Att vi får färre nya bolag på börsen och därigenom färre nya kvinnor, säger Amanda Lundeteg.

 

Stiftelsen Allbright:
Allbright är en partipolitisk obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och mångfald på ledande positioner i arbetslivet.
Källa: Allbright.

 

Undersökningen är gjord på företag i Skurups kommun som har tio eller fler anställda.Alla undersökta företag har verksamhet och aktiv företagsledning med placering inom Skurups kommun. Avgränsningen grundar sig i att företag med tio eller fler anställda behöver ha en jämställdhetsplan. I denna ska arbetsgivaren arbeta skriftligt redogöra för hur de jobbar med att främja jämställdhet och förhindra könsdiskriminering.
Källa: Jämställdhetsombudsmannen.

 

Text: Anton Ivarsson Ekman

Foto: Linnéa Jonasson/Appendix, mediearkiv

Grafik: Ebba Bergström