Skurups kommun är här för att stanna

Skurups kommun är här för att stanna.

Skurups och inte Trelleborgs kommunhus.

SKURUP. Skånes mest dynamiska kommuner finns att hitta på västkusten där tillväxten är högre än rikssnittet. För Skånes mindre kommuner som Skurup har sammanslagningar flera gånger diskuterats men politiskt anses frågan svår.

Enligt en rapport från Öresundsinstitutet har Malmö, Landskrona och Helsingborg en tillväxt över rikssnittet medan mindre kommuner som inte ligger nära stora städer har lägre tillväxt.

Samspelet över kommungränserna anses därför viktigare än någonsin för att små kommuner inte ska hamna efter alltför mycket ekonomiskt.

– Ur en näringslivssynpunkt är det tydligt att de kommuner som redan är integrerade hade gynnats av att närma sig varandra administrativt. Skurup är inte en ö utan människor arbetar i andra kommuner och människor från andra kommuner arbetar i Skurup. Men diskussionen har många dimensioner och en bra utgångspunkt är att titta på vad statistiken säger, säger Pernilla Johansson chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren.

I en annan studie utförd av Öresundsinstitutet på uppdrag av Region Skåne säger sig 16 av 33 kommundirektörer vara positivt inställda till att gå samman med en annan kommun. Frågan handlade dock lika mycket om ökat samarbete än ett totalt samgående med en annan kommun.

Johan Bolinder är oppositionsråd för Moderaterna i Skurups kommun. Han tror inte att en kommunsammanslagning är aktuell för kommunen men ser gärna ett utvidgat samarbete kommuner emellan.

– Historiskt sett har det samarbetats mycket med grannkommuner egentligen oavsett vilka förutsättningar som rått. I framtiden tror jag det krävs en pragmatisk hållning där man skapar sig en bredare bas av kommuner att kunna samarbeta med, säger Johan Bolinder.

I Skurups grannkommuner Lund, Sjöbo, Svedala, Trelleborg och Ystad är intresset för sammanslagningar svalt. Åtminstone om kommunalråden får säga sitt. Linda Allansson-Wester är kommunalråd i Svedala för Moderaterna och hon vill att små kommuner ska utveckla sina samarbeten för att bli mindre sårbara.

– Kommunsammanslagningar ska bara ske om fördelarna överväger nackdelarna. För Svedalas del är det dock inte aktuellt. Vi samarbetar mycket med Trelleborg och Vellinge och utöver det är samarbetet med kommunerna i MalmöLundregionen viktigt för oss, säger Linda Allansson Wester.

Johan Bolinder anser att kommunsammanslagningar kan vara positivt ur ett ekonomiskt perspektiv men ett problem är att kommunen kommer längre från medborgaren. Det är en anledning till att det är politiskt svårt att diskutera samgåenden mellan kommuner.

Text: Henrik Pehrsson
Foto: Arkivbild

FAKTA
– Regeringen tillsatte i år en parlamentarisk utredning om kommunernas struktur i framtiden. Civilminister Ardalan Shekarabi har diskuterat sammanslagning som en av flera lösningar på småkommunernas problem.
– Dorotea, Vilhelmina och Åsele i Västerbotten håller på att utreda om kommunerna ska slås ihop eller om dagens samverkan räcker.
– I Västra Götalands län håller Gullspång, Mariestad och Töreboda på att diskutera en sammanslagning.
– På Öland har kommunerna Borgholm och Mörbylånga i flera omgångar utrett för- och nackdelar med en eventuell sammanslagning.