Skyhöga sjuksiffror i äldrevården ska redas ut

Undersköterskorna Janice Caraeus och Kicki Hiltén på Flintebros äldreboende är i full gång med bak och städning.

Undersköterskorna Janice Caraeus och Kicki Hiltén på Flintebros äldreboende är i full gång med bak och städning.

SKURUP. Regeringen inför en nationell granskning av äldreomsorgens arbetsmiljö till följd av ökande sjukskrivningar. Skurups kommun fokuserar redan på frågan, men välkomnar ytterligare feedback.

Arbetsmiljöverket ska på uppdrag av regeringen genomföra en nationell tillsyn av äldreomsorgen med fokus på arbetsmiljön. De kommer i samarbete med försäkringskassan granska 455 boenden med start hösten 2017 och två år framåt, rapporterar SVT. Detta på grund av att branschen toppar listorna med sin höga sjukfrånvaro.

Främsta orsaken till sjukskrivningar inom äldreomsorgen i Skurups kommun är psykisk ohälsa, uppger Johan Klarin, personalstrateg på Skurups kommun. Personal inom hemtjänsten är klart överrepresenterade.

Jimmie Ekstrand, personalspecialist på kommunen berättar att politikerna och förvaltningsledningen i Skurup har gjort arbetssituationen inom äldreomsorgen till en fokusfråga den senaste tiden. Det har lett till att sjukskrivningarna minskat det senaste året, till skillnad från den skyhöga ökningen året innan, från 7 procent till 11,6 procent (se fakta nedan). Han arbetar med att kartlägga de sjukskrivna och rehabilitera genom till exempel Spira-projektet. Projektet har bland annat resulterat i en gård där sjukskrivna kan återhämta sig genom träning, växtodling och mindfulness. Han verkar inte oroad över kommunens resurser i frågan.

– Vi har den bemanning vi har. Andra kommuner har kanske mer, men vi får snickra lite i stället, säger han.

Skurups kommun ska granskas av Arbetsmiljöverket i november. Ola Bentzen är vård- och omsorgschef i Skurup med uppgift att upprätthålla kommunens gemensamma riktlinjer genom dialog med enhetscheferna. Han tycker inte den nationella granskningen har påverkat deras arbete i nuläget, men kan göra det i framtiden när resultatet kommer.

Heléne Ljunggren

Heléne Ljunggren

Heléne Ljunggren är enhetschef på äldreboendet Flintbro i Skurup och har inte haft några större problem med sjukskrivningar men är positivt inställd till den nationella granskningen.

– Jag tycker det är viktigt att se vad vi kan göra eftersom det är ett tungt och hårt arbete. Det är ett kvinnodominerat yrke och många har tuffa hemförhållanden, är ensamstående eller har hög press på sig att prestera.

Heléne Ljunggren vill säga ”tur” som svar på frågan om varför just deras boende har varit mindre drabbat av arbetsmiljörelaterade sjukskrivningar. Trots det önskar hon mer resurser.

– Det låter banalt att vilja ha fler resurser, men mer personal så att de själva kan styra över sitt schema och sin sysselsättningsgrad. Just nu är det tufft på helgerna. Vi vill kunna bibehålla samma bemanning måndag till söndag.

Maria Nilsson, undersköterska på Flintebro håller med om att mer personal hade varit optimalt. Hon har lärt sig att använda hjälpmedel och lyfta rätt under sin utbildning, men tycker vården är underbemannad överlag och det förekommer att folk sjukskriver sig på grund av belastningsskador på rygg, nacke och knän, säger hon.

Maria Nilsson, undersköterska

Maria Nilsson, undersköterska

Källa: Arbetsmiljöverket

Källa: Arbetsmiljöverket

 

FAKTA

Äldreomsorgen, Skurups kommun
Antalet procent som fallit bort i sjukfrånvaro av vanlig arbetstid.
Beräknat på första halvåret (januari till juni).

2015: 7 %

2016: 11,6 %

2017: 11,3 %

Källa: Johan Klarin

FAKTA

Vilka kommuner satsar mest på äldrevården?

Skurup hamnar på plats 186 av 287 kommuner med sina 11,6 procent av befolkningen över 80 år som bor på äldreboende. Toppkommunerna ligger runt 20 procent och de lägsta ligger runt 5 procent.

Källa: SVT

 

Text och foto: Sigrid Törnqvist