Kvinnor räddar Skurups brandkår

Räddningstjänsten i Skurup

Riksomfattande underbemanning i räddningstjänsten nådde löpsedlarna vid årsskiftet, men i Skurup har man inga problem med att anställa nya deltidsbrandmän – tack vare en ny och oväntad målgrupp.

– Jag är jätteförvånad, säger platschefen.

Vid årskiftet larmade skånsk räddningstjänst om en personalbrist som är så omfattande att den påverkar beredskapen. Tre fjärdedelar av svensk räddningstjänst uppger också att de har svårt att rekrytera personal. I Skurup har man funnit hopp om bemanning på oväntat håll.

– Av de som sökt har runt 90 procent varit kvinnor. Räddningstjänsten har länge varit väldigt mansdominerad, så jag är jätteförvånad, säger platschef Partik Axelsson.

För två månader sedan utlyste han sex nya tjänster som deltidsbrandman i Skurup, och i nuläget är två tillsatta. Ett av områdena som haft problem med bemanningen är grannkommunen Trelleborg. Patrik Axelsson tror att många nyetablerade företag och starkt stöd från politiken ligger bakom det goda läget i Skurup.

– Politikerna har ställt upp och köpt in all utrustning vi behöver – bilar och allting. Där kan jag inte klaga på någonting.

Enligt Patrik Axelsson är den stora utmaningen att nå ut till intressenter och deras arbetsgivare med information om vad det innebär att vara deltidsbrandman. Trots det är han inte orolig för framtiden.

– De vet inte riktigt vad vi sysslar med och så vidare, men jag är optimistisk. Med lite arbete tror jag att vi kommer lyckas fylla platserna, säger Patrik Axelsson.

Text: Oscar Lundberg