Kommunen byter till miljövänligare byrå

SKURUP. Resebyrån som kommunen samarbetat med var inte tillräckligt klimatsmart. Nu byter Skurups kommun samarbetspartner för tjänsteresor. 

– Vi reser mest kortare sträckor inom kommungränsen och till Malmö. Vi har tjänstecyklar och utnyttjar tåg så ofta som möjligt. Om vi flyger så är det till Stockholm, men även här kan tåget vara ett bra alternativ och det alternativet erbjöds inte av tidigare resebyrå, säger kommunens miljöstrateg Karolin Johansson.

Nu byter de till en resebyrå som ger fler klimatsmarta alternativ.

Många skånska kommuner målsättningen att bli fossilfria till 2020 när det gäller tjänsteresor. Men så långt har Skurups kommun inte valt att gå ännu. Kommunen har fortfarande samma resepolicy som för tio år sedan.

– Vi borde förnya vår resepolicy, men den har en tydlig prioriteringsordning och den håller fortfarande bra, fortsätter Karolin Johansson.

I resepolicyn står bland annat vilka transportmedel och vilken prioriteringsordning som gäller. Allmänna kommunikationer är första alternativ, flyg kan accepteras vid resor längre än 50 mil. Vid val av färdsätt ska hänsyn också tas till praktiska, ekonomiska och tidsmässiga faktorer.

För att undvika onödigt resande kan de använda Skype vid möten och när det gäller utbildningar är så kallade webbinarier ett alternativ.

– Äldreomsorgen har el-cyklar i jobbet och vi uppmuntrar alla kollegor att ta cykeln till närliggande möten, säger Sara Östberg, energi och klimatvägledare.

Både Karolina Johansson och Sara Östberg tycker att kollegorna på kommunen tar ett ansvar för att resa klimatsmart men önskar fler el-cyklar på jobbet.

51308571_420742348466951_5928119573692809216_n

Miljö i fokus för Sara Östberg och Karolina Johansson på Skurups kommun

Text: Jessica Lövstrand Malvezzi
Foto: Emma Severin