Ensamkommande får sin ålder uppskriven – polisanmäls

SKURUP. Nu har Skurups kommun valt att anmäla 17 ensamkommande för grovt bidragsbrott. Detta efter att en omtalad motion från Sverigedemokraterna röstats igenom.

Det rör sig alltså om 17 olika personer som under 2013 och 2015 enligt kommunen angett en felaktig ålder som nu skrivits upp. Sverigedemokraternas förslag var just att polisanmäla felaktig åldersangivelse som brott.

Enligt kommunens egna utredning ska dessa individer på felaktiga grunder fått tillgång till boende och HVB-platser (hem för vård eller boende).

– Det rör sig inte om några utbetalda bidrag. Beloppen är ännu inte preciserade, det är upp till åklagaren att avgöra, säger Ulrika Persson, chef för individ- och familjeomsorg i Skurups kommun.

Text: Isak Santesson
Bild: Skurupsposten