Smarta elever ska bli smartare

SKURUP. I en motion till Skurups kommunfullmäktige skriver Sverigedemokraterna att kommunen måste stötta särbegåvade elever att nå sin fulla potential.

Sverigedemokraterna anser att elever som är duktiga på idrott eller musik många gånger får ett erkännande och även utrymme att utveckla sin talang på och utanför skolan i olika föreningar. Men det finns särbegåvade elever som har en fallenhet för matematik, språk, konst och så vidare som inte ges samma möjlighet att utveckla sin talang.

Lars Nyström, partiordförande för Sverigedemokraterna i Skurup, vill att kommunen ska stå bakom alla elever i skolan och ge dem så bra utbildning som möjligt.

– De elever som har de väldigt lätt, även dem måste man ge stimulanser, hålla dem sysselsatta och ge dem chansen att nå sin fulla potential.

Har man sett att det här har varit ett problem i Skurups kommun?
– Nej, inte direkt. Det finns ingen handlingsplan nu ju i Skurups kommun och många kommuner har det. Och då tycker vi det är lämpligt att vi också ligger i framkant i skolfrågorna och tar hand om våra elever.

I motionen framkommer det att Sverigedemokraterna inte bara anser att det är viktigt för den särbegåvade eleven utan även för samhället i stort. Bland annat skriver man att ifall det skulle gömma sig en Einstein, Newton eller Selma Lagerlöf bland eleverna i Skurups kommun behöver den personen stöd för att maximera sin kapacitet.

Vad kommer en sådan handlingsplan att kosta?
– Det är upp till förvaltningen, det är dem som tar fram det. Det är ett arbete hos tjänstemännen, de kanske vill göra en väldigt utförlig utredning eller en lite mindre, mer övergripande.

De elever som är särbegåvade syns inte på samma sätt som de som elever som har svårt att nå kunskapsmålen, de klarar skolundervisningen så de lägger man inte märke till på samma sätt berättar Lars Nyström, Sverigedemokraterna.

Lena Axelsson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Skurup och har inte läst motionen.

– Ja den skulle jag vilja läsa. Den har jag inte sett. Jag kan faktiskt i nuläget inte uttala mig om det för jag har inte läst vad det står

Faktaruta

  • Ungefär 5 procent av elever på Sveriges skolor räknas som särskilt begåvade.
  • Särskilt begåvade elever kan vara både högpresterande och lågpresterande och är inte alltid lätta att upptäcka.
  • Det som utmärker särskilt begåvade elever är deras kreativitet och deras nyfikenhet. Med det sagt är eleverna olika och kan uttrycka sin begåvning på olika sätt.
  • Ibland blandar man ihop högpresterande elever med särskilt begåvade elever trots att det inte är samma sak. Högpresterande elever syns ofta mer och är mer inriktade på resultat medan särskilt begåvade ofta är mer intresserade av själva lärandet.

Källa: Skolverket

Text: Jip van der Tang