Södergatan får digitalt föreslagen gång- och cykelbana

Lisbeth Helgesson är initiativtagare till den nya gång- och cykelbanan på Södergatan.

Lisbeth Helgesson är initiativtagare till den nya gång- och cykelbanan på Södergatan. Foto: Pontus Jensen Karlsson

SKURUP. Under nittio dagar fick Skurupsborna rösta på förslaget om en säkrare gång- och cykelbana söderut på Södergatan. Förslaget blir nu det första på digital väg som kommunen beslutat ska verkställas.

Sedan den 1 september 2019 har medborgarförslag tagits emot på digital väg. Totalt finns fyrtio förslag publicerade på portalen, av dessa är det Lisbeth Helgessons vision som ska bli verklighet. Förslaget skickade hon in den 7 september, sedan dess har det bollats hos kommunen tills kommunfullmäktige beslutade att anta det.

– Jag fick ju löpande information, och det var ju positiva besked hela tiden, berättar Lisbeth Helgesson om förloppet.

Förslaget är tänkt att skapa en separat vägbana för gång- och cykeltrafikanter söderut på Södergatan. I dagsläget är vägen bara lämplig för motortrafik.

Södergatan söderut saknar i dagsläget utrymme för något annat än motortrafik

Södergatan söderut saknar i dagsläget utrymme för något annat än motortrafik. Foto: Pontus Jensen Karlsson

– Den är fullständigt livsfarlig som den är nu. Cykelvägen slutar ju väldigt omotiverat där borta [rondellen vid väg 714] men ser ut att vara förberedd att fortsätta, förklarar hon och tillägger:

– Så antingen utsätter man sig för faran och går längs med vägen, men det gör man ju inte med barn.

Lisbeth Helgessons förslag med sina 56 röster är i dagsläget det första och enda hittills som accepterats i kommunen av de drygt fyrtio digitala förslag som legat ute för omröstning. Vid en granskning av andra förslag som uppnått femtio röster eller mer tycks det vanligaste vara att förslagen delas, bland annat på Facebook.

Hur kommer det sig tror du att just ditt förslag fick så många röster?

– Jag roddade ju för det. Inte med plakat eller så på torget, men jag pratade med både folk jag känner och inte känner om förslaget.

Digitala medborgarförslag har tidigare kritiserats, till Ystads Allehanda kommenterade Jessica Möller (S) när övergången röstades igenom att det var odemokratiskt och riskerar att utesluta människor utan internet. Detta håller inte Lisbeth med om:

– Nej de flesta har ju internet idag, har man inte det kan man säkert få hjälp av någon annan.

Inte heller är det fel att man har medborgerliga omröstningar på förslag, anser hon:

– Här är det ju bara femtio som krävs, på andra ställen är det ju fler.

Lund och Malmö som exempel kräver hundra röster.

Kommunen planerar in Lisbeth Helgessons förslag i en kommande budget, när det ska stå klart är ännu inte bestämt.

Den planerade gång- och cykelbanan

Den planerade gång- och cykelbanan. Bild: Openrouteservice

Fakta om digitala medborgarförslag
Digitala medborgarförslag lanserade i Skurup den 1 september 2019.
Totalt har 45 förslag skickats in, varav 40 har publicerats.
Av dessa har över hälften i skrivande stund ej tagits upp hos kommunen på grund av för få röster på webbplatsen.

Text: Pontus Jensen Karlsson
Foto: Pontus Jensen Karlsson