Svaneholmssjön hotas av övergödning

Svaneholm

SKURUP. Sjön vid Svaneholms slott är södra Sveriges mest artrika sjö. Men för att den inte ska växa igen och att vattnet inte ska bli grumligt behöver den rensas. Ett gäng Skurupsbor försöker med samlade krafter stoppa växtligheten.

På söndag förväntas ett femtontal Skurupsbor ro ut på Svaneholmssjön för att plocka näckrosor som lossnat från botten och flutit upp till ytan. Sjön har rensats regelbundet sedan många år tillbaka, men nu vänder sig den ideella föreningen på Svaneholms slott till allmänheten och ber om hjälp för att sjön inte ska drabbas av övergödning.

-Det är en enkel åtgärd för att behålla den ekologiska balansen, säger Jonas Åkesson, kassör på andelsföreningen på Svaneholms slott.

Att ha en öppen vattenspegel är viktigt av många olika anledningar. För det första njuter besökarna på Svaneholms slott av sjön och många åker ut och fiskar på sin fritid. Men det är också viktigt att vattnet får hjälp av vinden att hållas i rörelse. På så sätt syresätts sjön och kan omsätta sina ämnen ordentligt, enligt Jonas Åkesson.

Han berättar om problemet som vuxit de senaste åren. Det är framförallt lantbruken som orsakat den förhöjda halten näring som skapat en överdriven växtlighet. Lantbrukare använder en stor mängd gödsel som rinner ut i vattendrag, sjöar och så småningom ut i havet.

Just nu väntar näckrosplockarna endast på ett tillstånd från Länsstyrelsen.

-Det är inte säkert vi hinner med papperssvängen, om det krävs tillstånd, säger Jonas Åkesson.

Om byråkratin inte hinner bli färdig innan söndagens aktivitet blir de tvungna att ställa in. Men nu är den lämpligaste tiden, menar Jonas Åkesson, som hoppas att det blir av.

Text och foto: Sigrid Törnqvist