Svårt att veta hur många som inte vaccinerat sig

Bild: arkiv

Bild: arkiv

På Capios vårdcentral i Rydsgård går arbetet med vaccineringen bra, säger Cecilia Nilsson, verksamhetschef. Men trots en positiv bild av läget går det inte att få en översiktsbild över hur många som valt att inte vaccinerat sig.

För två veckor sedan startade vaccinationen av barn mellan åldrarna 12 till 15 i Sverige. Totalt har 50 till 60 elever har vaccinerats av Capio i Rydsgård, Skurup och Ystad. Vårdcentralen delar ansvaret för vaccineringen med Skurups vårdcentral. När det handlar om barn mellan 12 till 15 måste de ha målsmans godkännande för att vaccinera sig.

Den 16 oktober höll alla vårdcentraler i Skurup drop-in för vaccinering.

– Det gick väldigt bra, säger Cecilia Nilsson, verksamhetschef på Capio vårdcentral i Rydsgård.

Trots positivt utfall finns inga planer på liknande arrangemang i framtiden. Samtidigt beskriver Cecilia Nilsson att det är svårt för vårdcentralerna att få statistik kring hur många som inte vaccinerat sig på grund av sekretess. Hon ser inte det som ett problem, utan tycker att valet att vaccinera sig ska vara frivilligt.

Många kommuner rapporterat att det är svårt att nå äldre för en tredje dos. I Skurups kommun är det inte ett problem att nå den målgruppen, enligt Cecilia Nilsson.

Smittspridningen av Covid19 ökar nu i Skåne, enligt tidningen Norra Skåne. Förra veckan var det 6 nya fall av viruset i Skurup. Störst smittspridning är det i åldrarna 0 till 19 år och 30 till 39 år.

Text: Julia Wiberg Foto: Arkiv