cancer

Träd ska skydda barn mot cancer

2016-02-03

Strålsäkerhetsmyndigheten vill UV-säkra landets alla skolgårdar. Genom plantering av träd och buskar ska barnen skyddas från hudcancer. [...]