Träd ska skydda barn mot cancer

SKURUP. UV-säkra skolgårdar. Det är vad Strålsäkerhetsmyndigheten vill införa i hela landet för att minska fallen av hudcancer.

Hudcancer är idag Sveriges vanligaste cancerform. Fallen fortsätter att öka i landet. För att vända på utvecklingen vill Strålsäkerhetsmyndigheten nu rikta sig till barn upp till tolv år. Detta genom att satsa på att UV-säkra landets skolgårdar med träd och buskar som skyddar barnen från den farliga strålningen.

– Barn som bränner sig löper större risk att drabbas av den farligaste formen av hudcancer som vuxna, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten till Skurupsposten.

För att komma tillrätta med problemen vill Strålsäkerhetsmyndigheten att landets skolor i framtiden ska kunna få påpassning ifall de inte uppfyller kraven om en UV-säker miljö. Vem som ska stå för finansieringen av de UV-säkra skolgårdarna om förslaget blir verklighet är i dagsläget oklart.

– Visionen är att omställningen i första hand sker på frivillig väg. Det här är en långsiktig satsning som kanske kan förändra fallen av hudcancer om 20 år. Det tar tid att ändra folks inställning till solning, säger Hélène Asp.

Video: Jenny Strindlöv & Josefin Nilsson
Text: Josefin Nilsson
Foto: Strålsäkerhetsmyndigheten