Tidning namngav butik av allmänt intresse

SKURUP. En tidning som skrivit om en butiks brist på varumärkning i Skurup ser ingen anledning att inte skriva ut namnet.
– Det är av allmänt intresse att veta, anser tidningen.

Första gången tidningen skrev om butiken så namngav de inte butiken. Men på grund av att butiken brustit i sitt ansvar gentemot konsumenterna för andra gången, så är det intressant för Skurupsborna att veta, tycker ansvarig utgivare för tidningen.

– Det finns två livs i Skurup och det vore oschysst mot den andra butiken att misstänkliggöra dem. Gissat utifrån en anonym så är det bättre att man får reda på vem det handlar om, säger ansvarig utgivare på tidningen.

Butiksägarens dotter är upprörd över att tidningen hängt ut dem utan att först vända sig till butiken, för att höra deras version. Ägarens dotter tycker att tidningen bidrar till att ett hat växer mot dem och butiken. Hon tycker att man hade kunnat skriva ”en butik i Skurup” istället för att namnge.

Ansvarig utgivare säger att tidningen normalt sett inte brukar namnge företag vid sådana nyheter, särskilt om det gäller restaurang eller butik. Tidningen vet att det drabbar företagare hårt och man tappar kunder och besökare till följd av det.

– Särskilt på restauranger kan en ganska obetydlig sak ge anmärkning. Däremot vid upprepade påpekanden, att de inte åtgärdar det, så kan det vara bra att man väljer att skriva ut namnet i konsumentens intresse. Det ligger i det journalistiska uppdraget att berätta, säger ansvarig utgivare på tidningen.

Det händer att man pratar med butiken och det händer att man inte gör det. Ansvarig utgivare tycker att det finns en poäng att höra båda parter, det vill säga miljöinspektören och ägarens, men i detta fall var det utifrån handlingarna ett glasklart beslut om bristfällig varumärkning från miljöinspektörens kontroller.

Text: Kazhal Mohammadi

Fotnot: De inblandade är anonyma för att Skurupsposten vill inte namnge butiken.