Turbulent församling hoppas på framtida lugn

Skivarps kyrka med anor från 1150-talet.

Skivarps kyrka med anor från 1150-talet.

SKIVARP. Lågt valdeltagande och ett kontinuerligt medlemstapp för Svenska Kyrkan. För många är kyrkovalet en avslagen tillställning. Men i Skivarp rör valet upp starka känslor. Under flera år har församlingen kantats av interna bråk.

Ännu är resultatet preliminärt, men allt talar för att POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – blir valets stora vinnare med en utökad majoritet på sju mandat gentemot konkurrenten Samlingslistan.

Sixten Wickman som är förstanamn för Samlingslistan tror att de återkommande konflikterna mellan nomineringsgrupperna (kyrkans motsvarighet till partier) haft en avgörande roll för valutgången. Han berättar att det under flera år pågått bråk inom kyrkofullmäktige i Skivarp och att han blev blir impopulär när han påtalade vanskötsel av församlingen. Själv har Sixten Wickman vid flera tillfällen känt sig tvingad att gå ut i media och bemötta anklagelser, vilka han menar varit lögner.

Han menar att församlingens pengar har använts vårdslöst och att protokollföringen varit bristfällig sedan POSK tog över styret för fyra år sedan. På valdagen blossade åter konflikten upp när Sixten Wickman ifrågasatte att kantorn och kanslisten kombinerade sitt uppdrag med att valarbeta för POSK.

En kanslist har hand om viktiga administrativa frågor som församlingens budget. Då ska man vara politiskt neutral. Hon stod i röd POSK-väst och delade ut valsedlar till väljare på valdagen.

Han kontaktade då stiftsjuristen, vilket ska ha väckt ont blod hos de två utpekade.

De sa: skäms du inte som ringer stiftsjuristen? Därefter kallade de mig för en ”riktig byfåne” så att alla hörde. Vad ska väljarna tänka när jag blir kallad byfåne framför vallokalen?

När vi ringer Skivarps församlingens kanslist Ann-Christin Svensson ställer hon sig frågande till anklagelserna.

Detta är inget jag känns vid alls. Valdagen i Skivarp passerade utan några konflikter eller anmärkningar.

Nuvarande ordförande av kyrkorådet Göran Rosman (POSK) håller med om att det funnits incidenter under åren. Bland annat blev han själv polisanmäld av Samlingslistan för egenmäktigt förfarande efter att nomineringsgruppen menade att protokollföringen missköttes.

Det är ganska gravt att man går och polisanmäler. Man behöver ju inte börja i den änden att man polisanmäler. Det är ju väldigt konstigt om vi ska jobba tillsammans.

– En gång per termin har de (Samlingslistan) protesterat till domkapitlet mot paragrafer i kyrkorådsprotokollen, som lett till en massa inlagor om att vi förvanskar sanningen.

Men Göran Rosman tycker ändå att medias bild av församlingen och kyrkofullmäktige i Skivarp är för ensidig. Han menar att det i regel fungerar bra och att den storm som funnits varit knuten till Sixten Wickman, som tillsammans med gruppkamraten Ronny Persson röstades ur kyrkorådet förra sommaren.

Sixten sitter inte längre i kyrkorådet, därför att han inte längre fick ansvarsfrihet. För ett år sedan ansågs att man inte längre kan ge Sixten och Ronny ansvarsfrihet. Man menade då att de inte jobbar för församlingens bästa. Däri har kampen legat.

Trots turbulensen är Göran Rosman nöjd med mandatperioden som varit och sin roll som ordförande. Han ser med tillförsikt på framtiden för Skivarps församling och berättar att församlingen har en växande barn- och ungdomsverksamhet och att man anordnar ett flertal aktiviteter och grupper. Vid årsskiftet lämnar han över ordförandeskap, och nu när POSK ser ut att få en klar majoritet av mandaten hoppas han att det politiska käbblet ska lugna ner sig.

Per Bonander, som är förstanamn i POSK och trolig efterträdare till Göran Rosman som ordförande, tror själv att konflikterna och all uppståndelse i media kan ha haft viss betydelse för valutgången.

Vi har haft en annan profil än Samlingslistan under den gångna mandatperioden. Jag tror att församlingsborna är trötta på alla bråk och skriverier i tidningarna.

Text: André Iskra Jönsson
Foto: Svenska Kyrkan