Ungdomsmottagning ersätts av app under pandemin

Den mobila ungdomsmottagningen.

Den mobila ungdomsmottagningen. Foto: Skurupsposten.

SKURUP. Sedan 2014 har Skurupsungdomarna kunnat besöka den mobila ungdomsmottagningen på Stortorget. Lastbilen med kurator, barnmorska och sjuksköterska kommer vanligtvis till Skurup en gång i veckan, men sedan november har verksamheten satts på paus.

– I takt med den ökade smittspridningen krävdes mer tid till smittspårning. Det gör att det är svårt att få tid över till annat, säger Anders Olin enhetschef på ungdomsmottagningarna Trelleborg, Vellinge, Ystad och den mobila enheten.

Men en viss grundverksamhet finns kvar. Precis som många andra har de satsat på en digital lösning under pandemin. Ungdomarna kan kontakta mottagningen via appen UM Skåne online. Varje dag finns barnmorskor, kuratorer och sjuksköterskor på plats online för att ge rådgivning.

– Det är så likt fysiska möten det går under rådande omständigheter. Du får en videolänk och kan se den du pratar med, säger Anders Olin.

Först görs en bedömning via telefon eller i appen. De bekymmer som kräver ett fysiskt möte hänvisas till någon av de ungdomsmottagningar som fortfarande håller öppet.

Anders Olin upplever att omställningen varit svårast för de anställda.

– Personalen är mån om att vara omhändertagande. De har sagt att de inte fått samma känsla vid digitala möten. Men det är en tillvänjning och det finns de som till och med tycker att det är bättre. Jag kan tänka mig att det är en generationsfråga. Ungdomar är mer vana vid tekniska hjälpmedel för att hålla kontakt, säger han.

Anders Olin, enhetschef på ungdomsmottagningarna Trelleborg, Vellinge, Ystad och den mobila enheten. Bild: privat.

Anders Olin, enhetschef på
ungdomsmottagningarna Trelleborg, Vellinge, Ystad och den mobila enheten. Foto: privat.

Under pandemin har det rapporterats om ökad nedstämdhet hos unga till följd av isolering, samt om ett ökat tryck på ungdomsmottagningar. Anders Olin säger att de inte fått någon tydlig signal på att det är ett växande problem i Skurup. Han menar att det är för tidigt för att dra slutsatser om eventuella långvariga konsekvenser, och att det i så fall kommer att visa sig i efterhand.

Under uppehållet har den mobila mottagningen påbörjat ett utvecklingsarbete. En enkät om hur ungdomarna tycker att mottagningen ska förbättras skickades ut till 6000 ungdomar i Skurup, Svedala och Sjöbo. Deras önskemål var fler fysiska besök, smidigare tidsbokning och att den mobila mottagningen ska komma ut till skolorna och informera.

– Men ungdomarna visar förståelse för att det är svårt att upprätthålla en normal verksamhet under pandemin. En del av kommentarerna vi får är trots allt tacksamhet för att det går att få hjälp trots omständigheterna, säger Anders Olin.

Text: Märta Tunbäck

Här söker du hjälp hos ungdomsmottagningen:
Appen UM Skåne online
0771 63 30 30, telefontid mellan klockan 10-12
Ungdomsmottagningar som fortsatt håller öppet finns i Ystad, Trelleborg, Malmö, Vellinge, Helsingborg, Kristianstad, Lund, Eslöv, Landskrona, Ängelholm och Hässleholm.