Kommunstyrelsen bortprioriterar beslut om ”Fixar-Hanna”

För mer än ett år sedan avskaffades tjänsten “Fixar-Hanna”, beslutet mötte stor kritik och ett e-förslag om återinförande fick 147 underskrifter. I december bifölls e-förslaget i ansvarig beredning men kommunstyrelsens ledning sätter fortfarande inte ärendet på dagordningen.

I slutet av 2019 röstade kommunfullmäktige igenom det moderata besparingspaketet. Detta innebar att tjänsten “Fixar-Hanna” avskaffades. Beslutet upprörde känslor, inte minst hos äldre och funktionsnedsatta vilka tjänsten främst riktade sig till.

De förväntades nu nyttja privata aktörer och använda RUT- och ROT-avdrag för att bekosta de hushållsnära tjänsterna. Förslaget väckte också en medborgerlig reaktion och ett e-förslag lades av John Andersson, tidigare kommunfullmäktigeledamot för S, ett förslag som fick 147 underskrifter.

I dagsläget har förslaget handlagts i mer än ett år vilket i viss mån bryter mot kommunallagen. I december kom däremot ett första beslut i ärendet, individ- och omsorgsberedningen, IOB, rekommenderade bifall. Detta innebär att beredningen i fråga rekommenderar ett återinförande av den numera borttagna tjänsten, “Fixar-Hanna”.

Hittills har IOB:s beslut inte lyfts på något av de två kommunstyrelsemötena som ägt rum sedan beredningens beslut om bifall. Detta trots att ärendet är försenat, något som leder e-förslagets författare John Andersson till misstankar.

– Min hållning är att de tjuvhåller på det här beslutet eftersom det inte passar sig för KS presidium men det har jag givetvis inga bevis för, säger John Andersson.

John Andersson menar att hans misstankar stärks av att ett annat förslag som behandlades samtidigt av beredningen men avslogs, nu tas upp på kommunstyrelsens möte medan hans eget förslag lämnades utanför dagordningen.

Kommunsekreterare Annika Jansson hänvisar till kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder, men påpekar att möjligheten till att senarelägga förslag till kommande möten är möjligt om behov så finns.

De moderata representanterna i ansvarig beredning var de enda som röstade avslag på att återinföra ”Fixar-Hanna”. En tjänst som 2019 avskaffades av samma moderata kommunledning som nu bortprioriterar förslaget.

Skurupsposten har försökt nå kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) utan framgång. Inte bara för att bemöta anklagelserna utan även för att klargöra varför det omnämnda e-förslaget saknats från dagordningen på kommunstyrelsens två senaste sammanträden.

– Förslaget har kommit kommunstyrelsen till handa, sen varför presidiet inte valt att ta med det på just detta mötet får du fråga kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder om, säger Kristina Andersson (M) i en kommentar.

Fakta, "Fixar-Hanna":
- "Fixar-Hanna" var en kommunal tjänst som bistod främst äldre och funktionsnedsatta med praktiska hushållstjänster.
- Tjänsten avskaffades hösten 2019 efter beslut om besparingar i kommunen.

Text: Anton Johansson, Daniel Ekström