Möten under pandemi ger starka reaktioner

Magnus Alm (S) är kritisk till hur kommunfullmäktiges möten har genomförts.

Magnus Alm (S) är kritisk till hur kommunfullmäktiges möten har genomförts.

Pandemin har lett till att Skurups kommunfullmäktiges möten fått minska antalet ledamöter på plats. Magnus Alm från socialdemokraterna anser att demokratin i kommunen blir lidande av detta. 

Under tre tillfällen har kommunfullmäktiges möten haft reducerat antal ledamöter. Från att vara 41 ledamöter till att bara var 23 stycken på plats. Magnus Alm (S) beskriver hur kommunfullmäktige i andra kommuner kunnat genomföra sina möten med alla närvarande. Han tycker därför att Skurup också borde kunna klara av det.

Vi har jättemånga förtroendevalda som inte har möjlighet att ta debatten. Det klart att de håller någon månad men inte under en längre tid som det har varit nu, säger Magnus Alm

Magnus Alm menar att folkvalda ledamöter inte kan företräda sina medborgare när man har plockat bort flera av dem från mötena.

Enligt Ann-Helen Nilsson (C) som är ordförande i kommunfullmäktige är pandemin extraordinär och står över andra processer under en kort period.

Vi har ju ändå ett demokratiskt forum vi har parlamentariska fördelningar. Alla partier är representerade i fullmäktige men med färre deltagare, säger Ann-Helen Nilsson

Hon beskriver även att man måste samarbeta inom sitt parti och att de ledamöter som är närvarande ska vara aktiva i debatterna. Hon framhåller också vikten av att framföra sina kollegors röster och synpunkter.

Magnus Alm är också kritisk till att kommunstyrelsens sammanträden har kunnat genomföras med fler personer på plats medan det i kommunfullmäktiges möten bara varit 23 ledamöter representerade.

Lars Nyström (SD)

Lars Nyström (SD)

Lars Nyström (SD) är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och säger att det kan ha varit mer än 23 personer på kommunstyrelsens möten, men att det ändå skulle vara betydligt fler på kommunfullmäktiges möten om man hade alla på plats.

Jag har faktiskt inte räknat dem så jag kan inte säga det ena eller det andra. Rent teoretiskt skulle det kunna ha varit så, säger Lars Nyström.

Magnus Alm anser att desto färre människor där är på politiska möten från oppositionen ju lättare är det att få igenom sina frågor och risken för en debatt minskar.

Text: Lovisa Henriksson

Bild: Arkiv