Nu sätts skåningarnas kunskaper på prov

SKÅNE. Skåningarnas kunskap om vad regionen håller på med är låg, åtminstone om man ska tro de senaste årens svar i Skåneenkäten. Bara hälften vet vilka som styr i regionen. 

För sjätte året i rad genomför Region Skåne nu Skåneenkäten.  Drygt 750 slumpmässigt utvalda människor från landskapets alla hörn deltar i undersökningen. Syftet är dels att undersöka hur bra koll skåningarna har på regionens verksamhet och styre, men också att kartlägga hur medborgarna trivs i Skåne.

Tidigare års undersökningar har visat att medborgarnas kunskap om regionen varit låg.  Exempelvis kände förra året bara 32 % av de tillfrågade till att kollektivtrafik är regionens ansvarsområde och bara drygt hälften kände till vilken politisk majoritet som styr i regionen.

Region Skånes demokratiutvecklare Johan Lidmark berättade för SVT att han inte är förvånad över okunskapen.

– Snarare är väl överraskningen att det skiljer sig väldigt lite nu när vi hållit på i snart sex år. Men att ha siffror på att skillnaderna är små är också bra. Skulle det sen bli några stora skillnader, så vet vi att det verkligen har hänt någonting.

skåneflagga

Text : Gabriel Nilsson