Nedskärningar hotar Skurups kulturliv

Foto: Carolina Svalbacke

Lekfull offentlig konst lyser upp en grå dag i Skurups samhälle. Foto: Carolina Svalbacke

SKURUP. Budgeten riksdagen röstade igenom i december 2018 innebar nedskärningar inom Sveriges kulturliv på dryga 200 miljoner kronor. En liknande utveckling där nedskärningar drabbar kulturlivet finns i Skurups kommunpolitik.

Teater Komdra och teater Kapija bedriver båda kulturverksamhet i Skurups kommun. Företrädare för de båda teatrarna, Göran Pettersson och Mladen Puric, liksom Skurups kommuns kultursamordnare Ann-Charlotte Oredsson, är alla oroliga över trenden som inte verkar vända.

– Ointresset för kultur blir mer och mer framträdande hos Skurups politiker, säger Mladen Puric som är en del av teaterduon Kapija i Abbekås.

Patrick Kronvall är ny kultur- och fritidschef i kommunen och menar att kulturen är en viktig aktör i samhället.

– Historiskt sett kanske den viktigaste i hur samhället utvecklats, säger han och pratar om hur till exempel musik och bibliotek dels leder till en aktiv och meningsfull fritid för medborgare samt dels är en viktig aspekt för att människor ska vilja flytta till en ort.

Även Ann-Charlotte Oredsson nämner kultur som en viktig aspekt, vid sidan av skola och boende, till varför personer väljer att flytta någonstans.

Kultur- och fritidschefen Patrick Kronvall kan förstå den oro utövare och tjänstemän känner, han menar att det är mycket på gång nu. Till exempel ska Skurups bibliotek, Gummifabriken och Kulturskolan flytta vilket påverkar chefer, personal och verksamheter.

Han är dock förstående inför att politiker måste prioritera och hänvisar till kommunstyrelsen för kommentarer gällande dessa prioriteringar.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M) har utan framgång kontaktats för en kommentar.

– I dagsläget prioriteras nationaldagen och allsång av politikerna i Skurup, säger Ann-Charlotte Oredsson som menar att det är väldigt olyckligt att kommunen väljer att skära så hårt i kulturen.

Både Ann-Charlotte Oredsson och Göran Petterson på teater Komdra menar att det är viktigt för samhällsbyggnaden att fler kultur- och konstformer finns representerade och att politiker har en helhetssyn i samhällsplaneringen.

Utdrag ur Skurups vision 2030, angående kulturlivet i kommunen
2030 finns ett kulturhus med lokala aktiviteter. Vi har dagliga arrangemang som drivs av privata och kommunala aktörer. Utbudet är stort och speglar det öppna kulturella klimat som finns i kommunen. Det finns ett nytt och fräscht kulturkvarter där både kommunala och fria kulturutövare kan mötas gränsöverskridande.

Text: Maja Winberg