Därför lämnar kommunens höjdare sina uppdrag

SKURUP. Avhoppen bland kommunens chefer och tjänstemän står som spön i backen.
Värdegrundsfrågor och ekonomiska svårigheter är två orsaker till att erfarna medarbetare lämnar Skurups kommun.

För kommunens tunga namn bär alla vägar bort från Skurup.

För kommunens tunga namn bär alla vägar bort från Skurup. (Foto: Lenke Morath)

Det pågår ett dramatiskt manfall bland kommunens höga chefer och tjänstemän. Under 2019 har åtta strategiskt positionerade tjänstemän lämnat sina uppdrag och fler väntas lämna under 2020.

Mönstret med avhoppande chefer syns i flera skånska städer, rapporterar Sydsvenskan. Gemensamt för kommunerna som har tappat medarbetare är att de är mindre skånska städer i vilka Sverigedemokraterna har ökat sitt inflytande sedan förra valet. kommunens tunga namn bär alla vägar bort från Skurup.

Malin Novén anser att politikens inte längre utgår från allas lika värde. (Foto: Malin Novén)

Malin Novén menar att politikens nya inriktning inte utgår från allas lika värde. (Foto: Malin Novén)

Malin Novén, tidigare arbetsmarknadssamordnare och integrationsstrateg i Skurup, valde att lämna sitt uppdrag i somras. Hon berättar att förändringar i kommunens värdegrund låg bakom beslutet. Det var bland annat polisanmälan mot ensamkommande barn som gjorde det omöjligt för henne att fortsätta.

– Det började ske förändringar i politiken som styrde arbetet från att verka inkluderande. Jag kunde inte längre arbeta med de frågor jag var satt att arbeta med, säger Malin Novén som lämnade sin post den siste juni.

– Jag kunde inte längre arbeta med de frågor jag var satt att arbeta med.

Karolin Johansson lämnade sin position i september eftersom kommunen stod inför ekonomisk åtstramning. Hon var då kommunens hållbarhetssamordnare.
– Jag var sist in på min enhet. Sannolikheten att det var jag som skulle gå var hög, säger hon.
Hon påpekar att de ekonomiska trångmålen påverkar arbetsförhållandena.
– Det är svårt att jobba långsiktigt utifrån social och ekologisk hållbarhet när man har ekonomiska nedskärningar i kommunen, säger Karolin Johansson.

Sist ut ur Skurupsmaktens korridorer var Rickard Pettersson, tidigare chef för individ- och omsorgsförvaltningen i Skurup. Han lämnade en knapp vecka efter att kommunstyrelsen godkänt besparingar på mångmiljonbelopp i förvaltningen.

– Det var Moderaterna och Centerpartiet som ville ha ett nytt ledarskap, säger Rickard Pettersson, samtidigt som han pekar på Sverigedemokraternas roll som makthavare i kommunen. Rickard Pettersson menar dock att beslutet att sluta togs gemensamt av honom och de styrande politikerna.
– Jag kan inte säga att SD puttat ut mig, säger Rickard Pettersson.

 

Text: Lenke Morath