Skurupsbor kan förändra politiken själva

SKURUP. Medborgare i Skurup kan nu via internet skicka in egna förslag på förbättringar i kommunen. 

Från den 1 september har Skurups kommuns medborgare möjligheten att skicka in politiska förslag elektroniskt, så kallade e-förslag.

– E-förslag är ett utmärkt sätt för kommuninvånare att lägga sakliga och aktuella förslag som kan förbättra Skurups kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder i ett pressmeddelande från kommunen.

Trots att det bara gått en och en halv månad sedan införandet har kommunen fått in flera E-förslag

Trots att det bara gått en och en halv månad sedan införandet har kommunen fått in flera förslag. Foto: Arkiv

Kommunsekreterare Annika Jansson tror att det kommer gå snabbare att driva ärenden på det här sättet.

– Tidigare hade vi ”medborgarförslag” men ärendegången var väldigt lång och byråkratisk. För att snabba på processen så valde vi att införa E-förslag, där vi själva kan styra lite bättre hur ärendet ska gå genom kommunen, säger Annika Jansson.

Kravet för att en medborgare ska kunna lämna förslag är att den är folkbokförd i Skurups kommun.

Inskickade förslag visas i 90 dagar på kommunens hemsida, där andra invånare kan ta ställning. Om förslaget får minst 50 positiva röster under den tiden kommer det att behandlas politiskt.

E-förslag som lett till förändringar i andra delar av Sverige:

Malmö – Förslag om nytt ridhus.
Haparanda – Förslaget ”Inga lightprodukter i skolan och förskolan”.
Västmanland – Återinförande av busslinje.

Källa: SKL

För närvarande ligger tolv förslag som går att rösta på ute på kommunens hemsida. Av dessa är det åtta förslag som berör trafikärenden, till exempel förslag på cykelbanor, farthinder och gatubelysning.

Att trafikfrågor är viktiga för invånarna är inget nytt enligt Annika Jansson.

– Om man tittar på vad medborgarförslagen handlat om tidigare så har det också varit trafikärenden i mångt och mycket, säger hon.

Bakgrund E-förslag:

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting har drivit projektet ”Medborgardialog” sedan 2006.
En del av det projektet är att öka medborgarnas möjlighet till att påverka kommunen genom egna initiativ - så kallade E-förslag.
SKL har publicerat en guide riktad till kommuner om hur de kan införa E-förslagssystem.
Tanken med initiativet är att öka det demokratiska engagemanget i samhället.

Källa: SKL

Text: Erik Adell