Skurups kommun

Han lyfte kommunikationen i kommunen

2019-10-24

Roland Sjöholms engagemang för Skurup sträcker sig långt. Allt från att han engagerar sig för ungdomar till att han startar facebookgrupper för att föra samman Skurupsborna. [...]
1 2 3 4