Verkstad kan bli skola igen

Här ligger tomten. Foto: Google maps

Här ligger tomten. Foto: Google maps

Gerd och Joachim Lentz, ägare av den gamla skolan i Svaneholm, vill köpa tomten intill.

De menar att den utgör en viktig del i platsens kulturhistoria, ihop med deras fastighet.

1961 byggdes den gamla skolan om till en mekanisk verkstad, men nu vill de restaurera fastigheten till den ursprungliga skolmiljön.

Tomten som de vill köpa består främst av stora bokträd och den ägs idag av Skurups kommun.

Per Andersson, chef inom tillväxt och utveckling inom kommunen, skriver dock i ett mailsvar till ägarna av skolan att det i dagsläget inte finns något beslut om att sälja tomten.

Text: Nina Kartal