Svaneholms slottsmuseum söker bidrag till intendent

Det är inte bara det gamla som genomsyrar slottet, i år hölls tennisturneringen Svaneholm Open som lockade fler än 6000 besökare. FOTO: Ludvig Samuelsson

Det är inte bara det gamla som genomsyrar slottet, i år hölls tennisturneringen Svaneholm Open som lockade fler än 6000 besökare. FOTO: Ludvig Samuelsson

SKURUP. Svaneholms slottsmuseum har inte haft öppet för allmänheten i år utan endast vid bokade visningar. Inför nästa säsong vill museet anställa en intendent, men pengarna räcker inte till.

Under de kommande två åren har museiverksamheten beviljats bidrag från EU under förutsättning att museet har öppet för allmänheten. Museet drivs av Wemmenhögs Härads Fornminnes- och Hembygdsförening.

– Vi kommer att ha öppet, och vi har då anställda sommarvikarier, säger Bruno Lindquist som är ordförande i föreningen.

Utöver vikarierna på sommaren behövs en intendent för att kunna driva verksamheten över hela året. Ekonomi till detta finns i dagsläget inte enligt föreningen.

– Heltidsanställd personal hela året kostar för mycket, säger Bruno Lindquist.

Nu har föreningen skickat en begäran till Skurups kommun och önskar att kommunen ska kunna bistå med mer resurser för att slottet ska kunna genomföra planerade arrangemang nästa år.

Bruno Lindquist hoppas att Skurups kommun ser det kulturella värdet och turistfaktorn.

– Det är för hela kommunen, för hela regionen, det måste betyda mycket för Skurups kommun att turister från Östersjöländerna kommer hit.

Text: Erik Adell