Ideella krafttag mot övergödning i Svaneholmssjön

Bild: Ebba Bergström

Bild: Ebba Bergström

SKURUP. I söndags samlades ett tjugotal personer för att rensa Svaneholmssjön. Ett återkommande hot mot sjön är övergödning, och det krävs regelbundna insatser för att sjön ska kunna behålla sin status.

Det var för tredje året i rad som en grupp frivilliga slöt upp för att rensa södra Sveriges mest artrika sjö, vackert belägen invid Svaneholms slott. Nytt för i år är att arbetet för första gången leddes av den nybildade Svaneholms fiske- och naturvårdsförening, som arbetar aktivt med naturvård i samarbete med Svaneholms andelsförening och Vämmerhögs fornminnesförening.

– Anledningen till att föreningen startades är just på grund av att sjön är utsatt för övergödning, och att den växer igen på grund av alger och andra växter,  säger Jonny Knutsson, tillförordnad ordförande för Sveneholms fiske- och naturvårdsförening.

Den varma och torra sommaren har lett till låga vattennivåer. Det är något som har gynnat alger och näckrosor, men försvårat uppröjningsarbetet för de frivilliga, då det är svårt att gå i land med båtarna.

– Svaneholmssjön ska egentligen vara fyra meter djup, men är i nuläget två och en halv meter djup med en till en och en halv meter dy, säger Jonny Knutsson.

Svaneholmssjön rensas regelbundet, och det finns noteringar från 60 år bakåt i tiden. Arbetet tycks ge gensvar, 2009 höll sjön på att bli totalt igenväxt av alger men två år senare rapporterade Ystads Allehanda  om att sjön återfått sin forna glans. Men det krävs idogt återkommande arbete,  och den nystartade fiske- och naturvårdsföreningen hoppas på fortsatt stöd från allmänheten.

– Vi vill att folk ska bli medlemmar i föreningen, det är det absolut viktigaste. Vi gör det här för allmänhetens skull, och om ingen arbetar för att ändra den negativa trenden kommer sjön växa igen och blir mycket tråkigare att vistas vid, säger Jonny Knutsson.

Under söndagen fylldes en och en halv container med alger och näckrosor. Men det finns mycket kvar att göra. Jonny Knutsson hoppas på att kunna samla ihop folk ytterligare en gång under senhösten för att fortsätta rensa sjön. Ett beslut kommer att tas på Svaneholms fiske- och naturvårdsföreingens styrelsemöte på torsdag 18/10.

Text: Elle Kari Karlsson