Misstänkt hatbrott engagerar Skurupsbor

SKURUP.Efter det misstänkta hatbrottet mot ett boende för ensamkommande flyktingbarn diskuterar polis och Skurupsbor om hur de kan motverka att något liknande sker igen.

Trots att det sker olika typer av attacker kring flyktingboenden runtom i Sverige just nu menar Patrik Nylén, kommunpolis i Skurup att polisen i Skurup inte var förberedda på att det kan ske även här. Nu diskuterar polisen hur de ska arbeta framåt.

Om utredningen visar att brott har begåtts så kommer polisen att ta det på stort allvar. I den nuvarande situationen kan inte Patrik Nylén säga vad de ska göra för att förebygga att något liknande sker igen men han hoppas på en nationellt förebyggande plan inom polisen i Sverige.
–Man kan till exempel gå till skolor och informera att det faktiskt inte är ett okej beteende, säger Patrik Nylén.

Medan händelsen är under utredning vill Patrik Nylén inte förstora vad som hänt. Men skulle granskningen läggas ner kommer polisens förebyggande arbete också att läggas ner.

Rickard Petterson är Individ- och omsorgs förvaltningschef i Skurups kommun och enligt honom har deras arbete inte påverkats av händelsen.
–Vi arbetar alltid med trygghet och säkerhet med personalen på boenden. Vi har flera riktlinjer som att kontakta Securitas och larma polisen om något sker, säger Rickard Petterson.

Hur gör ni om barnen utsätts för exempelvis hets mot folkgrupp?
–Vi behandlar dom som vilka barn som helst. Vi har ingen specifik hantering när det handlar om hets mot folkgrupp, berättar Rickard Pettersson vidare.

Även Refugees welcome Skurup engagerar sig i frågan. De bildades 2015 men har inte varit aktiva sedan de höll en manifestation i Skurup i oktober förra året.
–Vi visste inte ens att det fanns ett boende för ensamkommande i Skurup. Det fick vi veta efter jul och det var då vi började jobba för att engagera oss igen, säger Pär Moberg, en av initiativtagarna till organisationen i Skurup.

Efter manifestation märkte Pär Moberg av en attitydförändring mot flyktingarna.
–Det var många Skurupsbor som blev mer positivt inställda och det fattades fler politiska beslut, bland annat fastslog politikerna att ytterligare ett boende för ensamkommande flyktingbarn ska öppnas i Skurups kommun. Fast exakt vart och när det ska ske, ligger kommunen lågt om, säger Pär Moberg.

Text: Maria-Elena Zelaya
Foto: Filip Björne


Bilden är arrangerad

Läs också:
Nazisthälsningar utanför flyktingboende

Polisen utreder hatbrott