Kommunens ansvar brast – barn for illa

innebild1

SKURUP. Ett barn fick sova i en skrubb, ett annat gick hungrigt. Socialtjänstens avvikelserapporter visar hur ensamkommande flyktingbarn farit illa under kommunens ansvar.

På grund av missförhållanden i hemmet omplacerades 14 av de drygt 90 ensamkommande flyktingbarnen Skurups kommun hade ansvar för under 2015. Socialtjänstens avvikelserapporter, som Skurupsposten tagit del av, berättar om allvarliga brister i flera av kommunens familjehem.

I oktober blev ett barn instängt i en skrubb och tvingades ljuga för socialtjänsten om sina hemförhållanden.

I november blev socialtjänsten varse att ett barn fick gå hungrigt och inte fick kläder. I samma familjehem var fem andra barn placerade.

Senare samma månad rapporterades att ett barn fick en garderob som sovrum.

I december bad ett barn socialtjänsten om hjälp under ett utredningssamtal. Han undrade om han hade gjort något fel och frågade varför familjen han placerats i inte tyckte om honom.

Alla omplaceringar skedde i familjehem kommunen hittat via så kallade konsulentföretag, privata företag som tar betalt för att hitta familjehem åt kommunen.

Socialtjänsten är skyldig att utreda alla hem, även de som konsulentföretagen ordnar. Men i flera av avvikelserapporterna har kommunen inte gjort en egen undersökning, utan förlitat sig på konsulentföretagets undersökning. Detta på grund av hög arbetsbelastning under hösten, enligt socialtjänsten.
– Vi på kommunen är skarpare i våra bedömningar, annars hade vi inte behövt omplacera, säger Eva Svanström, enhetschef på individ- och familjeomsorgen i Skurup.

Kommunen har valt att inte avsluta samarbetet med de konsulentföretag som stått bakom familjehem med missförhållanden.
– Det är för att vi inte vill bli av med andra, fungerande familjehem från samma konsulentföretag, säger Eva Svanström.

Idag utreder kommunen alla familjehem, även de som kommer från konsulentföretagen, enligt Eva Svanström.

Text: Gustav Wirtén
Video: Josefin Nilsson

 

Andra artiklar i Skurupspostens granskning av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn:

Erbjöd familjehem – kommunen svarade inte
Socionomer slår larm
”Vi har gjort vårt yttersta” 
Skånska kommuner anmäler sig själva
Kommunen bryter mot lagen