Skurup låter storken flyga vidare

flygandestrok_utvald

SKURUP. Gåsen står kvar utan konkurrens. Skurups kommun har bestämt sig för att inte hjälpa till i arbetet med att återuppliva storkstammen i Skåne.

Naturskyddsföreningen har sökt pengar hos Skurups kommun, men fick avslag på det senaste kommunstyrelsemötet. Detta med hänvisning till det kritiska ekonomiska läget i kommunen.

Under 16- och 1700-talet fanns det runt 5000 häckande storkpar i Skåne, men det sista försvann 1954. Nu försöker Naturskyddsföreningen bygga upp en skånsk storkstam igen.

Läs mer om storksituationen här: Skåne saknar storken

Text:Fanny Westling
Bild:Pixabay