Oenighet kring stranderosionens allvar

1p

Yngve Lundquist, ordförande i föreningen Rädda Skurups Stränder.

ABBEKÅS Skurupsposten har tidigare skrivit om stranderosionen som drabbar Skurups kuster. Föreningen Rädda Skurups Stränder ställer sig kritisk till politikernas agerande i den brådskande frågan.

Yngve Lundquist går ut med lavendelgången som leder honom bort från hans hus. Lavendelgången som delvis sveptes bort i stormen den 4 januari i år. Han pekar på strandrågen på den lilla strandremsan som tillhör hans tomt. Strandrågen, en stark växt som dels kan skydda havets intrång på land, men som även binder sanden.

I maj 2015 grundades intresseföreningen för att skydda kustfastigheter från den stigande havsnivån. Ju mer de lärde sig om situationen desto mer växte insikten om problemets omfång.

Vi ändrade fokus fullständigt. Det utvecklas hela tiden metoder att skydda fastigheter. Men stranderosionen är en attraktionsfråga för hela Skurups kommun, säger Yngve Lundqvist.

Numera har föreningen bytt namn till ”Rädda Skurups Stränder”. Antal medlemmar har tredubblats sedan förra året.

–I början tror jag man tänkte att vi var en fluga som skulle surra förbi. Nu börjar man ta oss på allvar.

Förutom att syssla med kunskapsspridning, både till kommunens invånare och politiker genom bland annat föreläsningar har föreningen ett konkret mål: Att kommunen ska genomföra en kustförvaltningsplan. Detta är något som även motionerna undertecknat Eva Hallmer Lindahl, Liberalerna respektive Johan Bolinder, Moderaterna framhäver.

Kustförvaltningsplanen innebär en långsiktig strategi kring hur stranderosion ska motverkas genom att göra en omfattande utredning.

Trots att motionerna finns och behandlas tror inte Yngve att de kommer göra någon stor skillnad.

För ganska exakt ett år sedan skickade föreningen en hemställan till kommunen. Det innebär att föreningen lagt ett förslag till ett beslut och kräver en viss åtgärd, som enligt Yngve trots flertal påminnelser inte har besvarats.  Nästa steg är att gå till förvaltningsrätten.

– Det går inte att vara snäll och mjäkig om man inte svarar oss på tilltal.  

Eva Hallmer Lindahl (L) medger att föreningen har påverkat hennes beslut att genomföra en motion.Vice ordförande i kommunfullmäktige Sylve Quillberg, Socialdemokrat, ställer sig skeptisk mot föreningens verksamhet och menar att de har en aggressiv framtoning.

De handlar i egensak och det gör att man agerar lite avvaktande, påstår han.

Yngve Lundqvist instämmer kring påståendet att de antagit en mer anfallande ton.

Det är destruktivt att kriga och bråka, men jag anser att det i nuläget är den enda utvägen.   

Han håller däremot inte med om att de agerar i egenintresse. Om det påståendet hade gjorts för två år sedan hade det varit korrekt men inte nu längre.

–Vi har ju till och med ändrat namn från “Intresseföreningen Kustfastigheter i Skurups kommun” till “Rädda Skurups Stränder”. Det här är en fråga som är relevant för alla i Skurup, menar Yngve Lundqvist.

8

Tidigare låg det en sandstrand vid Abbekås hamn. Numera är den ersatt av en stenmur som ska förhindra översvämningar.

Yngve tror inte att föreningen kommer sluta existera efter att en kustförvaltningsplan tas fram. De kommer finnas kvar för att se till att planen också efterlevs.

-–Men då kanske jag inte lever, säger Yngve Lundqvist lite cyniskt och skrattar till.

Ynge Lundquist blickar ut över havet medan han står på den så kallade Amerikamuren  som slingrar sig längs kusten i Abbekås.  Han berättar om Backafloden 1872, orkanen som orsakade stor förödelse på olika platser i Skåne. Efter händelsen skickade utvandrade Abbekåsbor pengar tillbaka för att bygga upp muren som ett skydd mot havets infart på land.

För många Abbekåsbor är det en påminnelse om naturens krafter.

Text och foto: Ronja de Boer