Krisinformation.se hänvisar till kommunen, som säger att informationen är felaktig

MSB har inga krav, bara uppmuntringar. Deras hemsida krisinformation.se hänvisar ofta till kommunen, men enligt Skurups kommun stämmer inte alltid informationen.

Med vårt nuvarande omvärldsläge finns det information som man gärna skulle vilja ha, så att man kan göra sin medborgerliga plikt och vara förberedd för kriser och inte ligga samhället till last. Vad ska du göra när krisen eller kriget kommer? Var kan du få information? Och om telefonnätet ligger nere, hur gör du då?

All information är tyvärr inte så lättillgänglig som man hoppats.

Informationen fokuserar på mat, vatten, och värme, men vad du ska göra om telefonnätet ligger nere eller var du ska vända dig när maten hemma börjar ta slut är mer oklart.

Krisinformation.se, som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hänvisar ofta till kommunernas hemsidor när du ska hitta information om exempelvis trygghetspunkter, där du kan få mat, vatten, information, och möjligen en plats att sova om det behövs.

Krisinformation.se använder dock ofta vagt språk, ”trygghetspunkter är något en del kommuner inrättar vid störningar och kriser”, eller ”det kan finnas nödtelefoner vid brandstationer”.

Elin Bohman, pressekreterare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger att det inte finns några regler för vilken information som ska finnas tillgänglig på kommunernas hemsida.

– Vi kommer väldigt sällan med måsten, snarare med rekommendationer.

En tydlig lista på rekommendationer från MSB finns inte.

– Inga formuleringar finns, men vi tycker såklart att man ska ha god och tydlig information.

Hur det fungerar när krisinformation hänvisar till kommunernas hemsidor när informationen inte finns där är dock inget MSB tycker till om.

– Krisinformations uppgift är att göra informationen lättillgänglig, eller hänvisa till en hemsida där informationen finns. Varken MSB eller krisinformation bedömer kommunernas information. Då får du fråga kommunen, säger Elin Bohman.

Sebastian Meglic, säkerhets- och beredskapssamordnare på Skurups kommun, delar MSB:s bild av att myndigheten inte reglerar informationen som kommunerna ska ha. Han menar dock att krisinformation.se ibland delar information som inte stämmer, mest nyligen med ett inlägg om nödtelefoner, alltså telefoner placerade runt om i kommunen som räddningstjänsten tillhandahåller så att du ska kunna ringa 112 om telenätet inte fungerar. Något som inte finns i kommunen.

– Det var olyckligt, den informationen stämmer inte. Jag ringde räddningstjänsten för att fråga om de körde ut nödtelefoner vid sådana situationer, och svaret var att de inte kunde göra det, det skulle inte vara möjligt, säger Sebastian Meglic.

Om telefonen inte fungerar är kommunens råd att fråga grannen eller någon på gatan.

Han säger också att det finns informationspunkter för att informera befolkningen vid kris. Dessa finns i en PDF-fil som hittas, till slut, under fliken styrdokument, inte tillsammans med övrig krisinformation.

– Vi behöver veta var vi ska sätta upp information eller ha personer som ska dela ut information vid kriser. Vi har inte upplägget med trygghetspunkter som vissa kommuner har, alltså där man delar mat och sånt, det är inget vi har i Skurup just nu.

Sebastian Meglic säger att trygghetspunkter är något kommunen arbetar med att ta fram, och att det ligger i planeringen.

 

Text: Marcus Mathiesen