Lovskola, ett av alternativen för dig som saknar gymnasiebehörighet

SKURUP. Att andelen gymnasiebehöriga niondeklassare minskat sedan förra läsåret är inget som oroar Skurups kommun. Men vikten av att stötta de elever som saknar behörighet kvarstår. Skurupsposten har undersökt vad grundskolorna och kommunen gör för att fånga upp dessa elever.  

Saknar man behörighet i ett ämne så kan man ändå bli antagen till ett nationellt gymnasieprogram och kan då läsa upp ämnet parallellt med gymnasiestudierna. Annars kan man gå ett introduktionsprogram på gymnasiet och läsa upp sina betyg, säger Ulrika Fridh, biträdande förvaltningschef på Skurups kommun. 

Ulrika Fridh lyfter också hur man ska ge lärarna fler verktyg samt vidta åtgärder tidigt i elevens skolgång. 

Vi följer Skolverkets senaste satsning, vi är inne på sista året nu, som kallas Specialpedagogik för lärarande. Det handlar helt enkelt om hur man ska anpassa sig och möta elever för att de ska nå så långt de kan. Vi har tagit fram ett utvärderingsverktyg så att förskolepersonalen kan utvärdera eleverna tillsammans. Då kan man exempelvis se vad man har med sig från förskolan och ifall man behöver ha med något annat.   

En huvudman, i detta fall grundskolan, ska enligt Skollagen erbjuda elever att studera på loven. Syftet är att hjälpa elever i årskurs åtta och nio som riskerar att bli obehöriga till gymnasiet samt de som gått ut årskurs nio och saknar behörighet. Enligt Dennis Larsson, biträdande rektor på Prästamosseskolan, har detta gett resultat. 

Vi har haft tre elever som godkändes i engelska och två i matematik. 

Ulrika Fridh betonar också effekten av lovskolan. 

I våras var det 10-15 elever som deltog i lovskolan. Efter lovskolan ändrades behörigheten från 82.3% till 83,4%.  

Ulrika Fridh påpekar att det finns olika orsaker till varför andelen behöriga minskat, pandemin är en faktor. Samtidigt är det inget är alarmerande, menar hon. 

Förra året ökade vi rätt mycket och fick väldigt goda resultat. Nu har det gått tillbaka igen och vi följer rikssnittet. Den grupp som gick ut skolan senast nu var lite drabbade av pandemin, de hade haft en del fjärrundervisning. 

Det innebär dock inte att kommunen slutar sträva efter att bli bättre. 

Vi vill ju att alla ska slutföra gymnasiet, säger Ulrika Fridh. 

Ulrika Fridh. Foto: Ulrika Fridh

Ulrika Fridh. Foto: Ulrika Fridh

På Prästamosseskolan har man också möten med de elever som riskerar underkänt i något av grundämnena.  

Alla dessa elever har regelbundna möten med skolans elevhälsa med rektorn inkluderad, säger Dennis Larsson. 

Enligt Skolverket har andelen gymnasiebehöriga på Prästamosseskolan minskat från 85,7% till 83,8% från förra läsåret. På Alléskolan var minskningen större då man gick från att nästan samtliga elever var gymnasiebehöriga till bara 71,4% behöriga.  

Det finns också de som av andra anledningar inte går på gymnasiet eller har avbrutit sina gymnasiestudier, då finns barn- och ungdomssamordnare Folke Richardt där. Han arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Skurups kommun, med syfte att skapa kontakt med dessa ungdomar som är i åldrarna i 16-20 år. Folke säger att detta syftar till att bilda sig en uppfattning om vad eleven behöver i stöd. 

Folke Richardt berättar att det idag är 18 ungdomar, som varit registrerade i KAA, som läser upp sina betyg på folkhögskola, Komvux och SFI. De som saknar gymnasiebehörighet från grundskolan är dock inte inskrivna i KAA.  

De som saknar gymnasiebehörighet blir inskrivna på Introduktionsprogrammet på Nils Holgerssongymnasiet. 

Inom KAA finns även andra aktiviteter för den som inte har motivation till att studera.  

Om en ungdom har tappat studiemotivationen så kan vi bland annat titta på möjligheterna till en praktik inom någon bransch och företag, skriver Folke Richardt.

Folke Richardt. Foto: Folke Richardt.

Folke Richardt. Foto: Folke Richardt.

 


Fakta

I helgen rapporterade Skånska Dagbladet att andelen gymnasiebehöriga niondeklassare minskat sedan förra läsåret, enligt uppgifter från Skolverket. Nedan följer statistik över andelen gymnasiebehöriga från och med läsåret 2015-2016 i Skurups kommun.

2015-2016: 91.5% 

2016-2017: 87,9% 

2017-2018: 85,8% 

2018-2019: 81,8% 

2019-2020: 76,6% 

2020-2021: 87,4% 

2021-2022: 82,3% 

Fram till läsåret 2018/19 var statistiken baserad på de två grundskolorna Alléskolan och Mackleanskolan. Då Mackleanskolan därefter stängts har Prästamosseskolan varit den andra grundskolan sedan läsåret 2019/20. 

Text: Fredrik Darlöf Elfqvist